Øjenoperationer splitter Venstre

Politikere er uenige om ordre til privat læge

NORDJYLLAND:En række nordjyske Venstre-politikere er klar til at gå på kompromis med princippet om de fri markedskræfter for at trække speciallæger til Nordjylland. Regionens budgetudvalg drøfter i morgen et forslag om at lokke en øjenlæge til Vendsyssel ved at garantere ham, at han på regionens regning kan operere 625 nordjyder for grå stær i løbet af de kommende to år. Der er tale om en fremgangsmåde, som amtet tidligere har benyttet flere gange, men som det nyvalgte regionsrådsmedlem Marian Geller (V) ikke vil acceptere i den ny region. Hun er så utilfreds, at hun vil have Konkurrencestyrelsen til at se på sagen. - Jeg synes ikke, at det er i orden at love en øjenlæge en ordre på 625 operationer uden at undersøge, om det kan gøres billigere et andet sted, siger Mariann Geller, der mener, at operationerne skulle have været sendt i licitation. Lige nu er der op til et halvt års ventetid på en grå stær-operation i det nordjyske sygehusvæsen. Det er baggrunden for, at blandt andre Marian Gellers partifælle Finn Jakobsen, der er medlem af budgetudvalget, ser anderledes på sagen. - Hvis vi kan trække en øjenlæge herop og på den måde få flere patienter igennem systemet, så er det i orden at garantere ham et vist antal operationer. Principielt synes jeg, det er forkert at love læger faste indtægter på forhånd. Men når vi ikke har læger nok, vil jeg gerne være med, siger Finn Jakobsen. Han er sikker på, at lægemanglen vil tvinge politikerne til at følge samme vej igen. - I de kommende år bliver vi i stigende grad nødt til at se stort på nogle principper både på det somatiske og psykiatriske område. Når der mangler læger, kan det også komme på tale at acceptere, at ansatte med heltidsstillinger tager ekstraarbejde, så vi kan løse opgaverne bedst muligt til gavn for patienterne, siger Finn Jakobsen. Også et andet Venstre-medlem af regionsrådet, Per Nielsen, går ind for at få besat ledige stillinger i yderområderne på denne måde. - Måske kunne vi få en lavere pris ved at sende alle patienterne til København, men vi skal ikke kun fokusere på prisen. Det handler også om nærhed, siger han. Vigtig geografi Den konservative Per Larsen, der i morgen i budgetudvalget skal være med til at drøfte forslaget, ser heller ikke noget problem. - Jeg kan godt gå ind for den model, for geografien spiller også en vigtig rolle. Og netop en øjenoperation bør foregå i nærområdet, så hjemtransporten ikke kompliceres unødigt, siger han. Heller ikke socialdemokratrene stemmer imod at love øjenlægen 650 operationer de næste to år. - Uanset hvor træls det er, må vi acceptere, at som markedet er i dag, kan dette være nødvendigt for at få nogle til at slå sig ned i yderområderne, siger Ulla Astman Nielsen. På forhånd har regionens jurister vurderet problemstillingen. Deres klare melding er, at regionen ikke er forpligtet til at sende denne slags opgaver i licitation, men at man fuldt lovligt kan indgå aftale med én læge om operationerne. I foråret valgte amtet ikke desto mindre at sende en anden portion operationer for grå stær i licitation. Der blev afgivet to tilbud på at udføre de 125 operationer, der dengang var tale om. Politikerne i amtsrådets sundhedsudvalg valgte dog at annullere licitationen, fordi de fandt, at amtet stort set intet ville spare. Patienter på ventelisten kunne for omtrent samme beløb ved hjælp af reglerne om ventelistegaranti lade sig operere på en privat klinik, hvis de ønskede dette. Mariann Geller har også bedt konkurrencemyndighederne vurdere denne sag. Hun finder, at det var i strid med reglerne, at amtet ikke antog det laveste tilbud, der i øvrigt kom fra Skørping Privathospital. I Konkurrencestyrelsen siger kontorchef Pia Ziegler, at hun ikke vil kommentere de konkrete sager, som styrelsen ikke har modtaget nogen klager over endnu. Men hvis en sundhedsydelse udbydes i licitation, er der en række krav om, at myndigheden følger principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, siger Pia Ziegler.