Øjnene fortæller alt

Kokain, amfetamin og ecstasy: Stor pupilstørrelse, langsom pupilreaktion på lys. Morfin: Små pupiller, lille eller ingen pupilreaktion på lys. Hash: Øjnene kan ikke fokusere, stor/normal pupilstørrelse. Kilde: Betænkning nr. 1486, Justitsministeriet