ØK delt om pris på brug af lokaler

Skal der opkræves penge for brug af kommunale lokaler. Økonomiudvalget kunne heller ikke blive enige.

Økonomiudvalget er som kultur- og fritidsudvalget delt i spørgsmålet om, hvorvidt, der skal kunne opkræves gebyr for brug af kommunale lokale som klasselokale, daglokaler og gymnastiksale. Skal skolerne have lov til at hæve prisen for overnattende gæster uden for skoleregi, og skal der opkræves gebyr, når nogen ønsker at benytte Støvring Gymnasiums to sale? Helle Astrup (S), Thøger E. Kristensen (S), Leon Sebbelin (R) og Søren Søe-Larsen (J) tilsluttede sig flertalsindstillingen fra kultur- og fritidsudvalget, som gerne ser, at der fortsat ikke opkræves gebyr for brug af kommunale lokaler, at gebyret for overnatning på skolerne fordobles til 20 kroner per person og, at der fra august betales 60 kr. og 25 kr. per time i gymnasiets store og lille sal. Venstres tre medlemmer i økonomiudvalget, Anny Winther, Ole Frederiksen og Morten Nielsen tilsluttede sig Lene Aalestrups indstilling fra kultur- og fritidsudvalget, som gerne ser en ligestilling mellem gymnastiksale og gymnasiets sale således, at der opkræves gebyr for begge typer sale. Endvidere ses gerne, at gebyr for overnatning fastsættes til op til 15 kr. pr. overnatning i skoleåret 2010/2011 samt 20 kr. fra skoleåret 2011/2012. Sagen afgøres i byrådssalen.