Økologerne afviser gensplejsning

Fødevareministeriet forbereder, at forbudet mod de genetisk modificerde afgrøder snart kan hæves

Naturvidenskab 10. september 2002 08:00

VILLERSLEV: Det økologiske landbrug vender sig skarpt imod at tillade dyrkning af genssplejsede afgrøder i Danmark. Endnu er det forbudt, men Fødevareministeriet forbereder sig på, at snart bliver lovligt. Inden årets udgang skal ministeriet give Folketinget et bud på, hvilke krav der skal stilles, når landmænd vil dyrke de såkaldte GMO-afgrøder (genetisk modificerede) på forretningsmæssig basis. - Det skal overhovedet ikke gøres lovligt, fastslår formanden for Økologisk Landsforening, Knud Erik Sørensen, Villerslev i Thy. To arbejdsgupper under ministeriet søger at finde metoder og regler, som kan sikre, at de forskellige produktionsformer - gensplejset, konventionelt og økologisk - kan holdes adskilt. Det handler om at sikre forbrugerne et frit valg. Hvis fru Jensen ikke vil have gensplejsede fødevarer og derfor køber økologisk, skal hun have sikkerhed for, at varen ikke utilsigtet indeholder noget gensplejset. - Men der kan ikke opstilles regler, som er forsigtige nok, mener økologernes formand. Han betragter risikoen for forurening af naturen som det største problem, d.v.s. at de genetisk ændrede planters arveegenskaber spredes til de vilde planter, eller at de inficerer den økologiske planteavl. Økologerne deltager i kontaktgruppe, som følger ministeriets arbejde med at opstille regler for forsigtighed og erstatningsansvar. - Vælger man at tillade GMO-afgrøder, må man være forberedt på et stot erstatningansvar, understreger formanden. Knud Erik Sørensen gør opmærksom på, han ikke er imod GMO-teknologien som sådan. - Det kan have et formål i lukkede systemer, medicinalindustrien f.eks. Men ikke ude i det åbne land, hvor det kan spredes til naturen. Der er for ham en meget klar forskel mellem forædling, hvor man vælger de bedst egnede sorter ud, og genetisk modifikation, hvor mennesker aktivt har foretaget indgreb i planterne egenskaber. Og han afviser, at GMO-teknologien er løsningen på f.eks. verdens sultproblemer, sådan som det fremhæves fra f.eks. FNs fødevareprogram.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...