Børnepasning

Økologi den nye livsstil?

Er økologi, den nye trend, en ny livsstil?

De økologiske landmænd giver selv svaret. Ved at vi alle kan se, at det er meget få økologiske landmænd, som er blevet taget i ikke at overholde reglerne, og det generelle indtryk er, at det er meget få økologiske landmænd, der i det hele taget kunne finde på at snyde, fordi det i høj grad er en livsstil at være økologisk producent. Når det er tilfældet, er det, fordi økologer er meget enige i, at det er afgørende vigtigt, at der er en fuldstændig sikkerhed i forbindelse med Ø-mærket, altså at når man producerer økologisk, så bliver reglerne også overholdt. Det kan man være sikker på i dag, men man kan sige, at med bestemmelserne om økologimærket sættes yderligere kraft, bag de specielle og store krav, der stilles til økologisk produktion, og det er kun rimeligt, at der er de store krav. Hvorfor det også er helt naturligt for os socialdemokrater, at vi får bestemmelserne om arbejdsmiljøets overholdelse indskrevet nu hvor vi skal modernisere den gældende lov. Så forbrugerne kan stole på, når de køber økologiske varer, så er der i produktionen af økologiske varer taget store hensyn til miljø, natur, biodiversitet, planters, dyrs og menneskers sundhed samt ikke mindst dyrevelfærd, og et troværdigt arbejdsmiljø. Vi socialdemokrater er glade for det kursskifte, der er sket med Venstre og Dansk Folkeparti angående strafbestemmelsernes mulighed for kontrol og overholdelse. Et kursskifte, som må bevise den succes, som den nuværende økologilov har vist sig at kunne opbygge i de seneste 8 år. Her er virkelig tale om en livsstilslov. Se blot på stigningstakterne omkring økologisk produktion og salg, og ønsket om for landmænd at blive økologiske landmænd, hvorfor det kan ikke være rigtigt, at V&K og Dansk Folkeparti stritter imod, at til et godt økologimærke hører gode og sikre arbejdsmiljøbestemmelser, hvis overtrædelse betyder fratagelse af Økologimærket. Det sikrer troværdighed om strafbestemmelserne. Et andet område er, at de rekreative rum, såsom golfbaner og fodbold/idrætsanlæg, der er i vores samfund, skal kunne få ret til, hvis økologibestemmelserne er overholdt, at få lov til i deres livsstils politik at få økologimærket. Til en dansk livsstilspolitik hører også brug af vedvarende energi, samt sund mad til børnene i vuggestuer børnehaver og i dagplejen, samt til alle ældre, og handicappede, og syge som befinder sig på plejehjemmene, sygehusene. Samt i alle øvrige offentlige institutioner.