Aalborg

Økologi er blevet en stor succes

SILSTRUP:Man kan roligt sige, at økologi er blevet en succes. Den ene positive historie efter den anden kommer frem om, at salget af økologiske varer stiger meget mere end selv den vildeste optimist kunne forestille sig. Det sagde formanden for Økologiudvalget Nordvestjylland, Hans Jørgen Kristensen, Kallerup, i sin beretning på årsmødet forleden på Landbocenter Nordthy, hvori deltog knap 40 økologer. Det økologiske salg er steget 30 pct. i COOP. ARLA tilbyder nye økologer en merpris for omlægningsmælk i perioden fra start på økologisk fodring til omlægning er sket. Det er en glædelig udvikling, som viser, at forbrugerne virkelig har taget økologien til sig. Lige såvel som der er behov for nye mælkeproducenter, er der i særdeleshed også brug for at planteavlere lægger om til økologi. De 10.000 ha nyomlagt jord pr. år holder stadig stik nogle år endnu, sagde Hans Jørgen Kristensen videre og omtalte nye tiltag, hvor planteavlere kan have kløvergræs i sædskiftet, sælge det til en kvægmand og få den afgassede del tilbage fra et biogasanlæg, hvori kløvergræs også kan bruges direkte. Der arbejdes også med at autorisere biogasanlæg, således at man har styr på, hvad der kommer i anlægget, f.eks. slagteriaffald og madrester i husholdningsaffald. Økologiudvalgets tre demoprojekter med majsdyrkning i blanding med hestebønner, på kamme og på fladjord, skal efter to års forsøg med kammajs, insektvolde og strukturskader i græsmarken afsluttes i dette forår, og det ønskes, at det næste projekt skal hedde ¿Bæredygtig økologi og udvikling¿, gerne i samarbejde med undervisningsinstitutioner som f.eks. Thisted Gymnasium og Aalborg Universitet. Hans Jørgen Kristensen efterlyste ideer til fremtidige møder og kurser og nævnte behovet for øget viden om dyrevelfærd, specielt ko- og kalvedødelighed. Økologisk Landsforening starter i denne tid staldskoler med kalvepasning på skemaet. AS