Økologi gavner sundhed og immunforsvar

Viborg, onsdag /ritzau/ Økologisk kost er god for immunforsvar og indholdet af antioxidant i blodet, viser nye dyreforsøg. Forskerne bag kalder resultaterne for en milepæl. Økologisk kost giver en styrkende effekt på immunforsvaret. Desuden styrkes indholdet i blodet af den livsvigtige antioxidant E-vitamin, som beskytter kroppens celler mod beskadigelse og forebygger hjertekarsygdomme. Det tyder et opsigtsvækkende dansk forsøg med rotter på. Forsøget er lavet af forskere fra Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum ved Viborg. Forskerne har delt rotter i tre grupper, der enten fik økologisk grønt, lavt gødsket grønt eller konventionelt dyrket grønt med normal brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Forsøget peger på flere sundhedsmæssige fordele hos rotterne på økologisk kost. Det gjaldt dels på immumforsvaret og dels på indholdet af vitamin E i blodet. Samtidig havde øko-rotterne tendens til mindre fedt, og de var roligere end rotterne på sprøjtet grønkost. - Selvom vi har sammensat en kost til de tre grupper af rotter, som ernæringsmæssigt er helt ens, så finder vi altså forskelle i rotternes helbredstilstand, som peger på, at det er sundere for dem at spise økologisk, når det bl.a. gælder immumforsvar og indhold af E-vitamin i blodet. Der er tale om nogle meget spændende resultater, som man kan kalde en milepæl. De peger i høj grad på behovet for øget forskning på området, siger seniorforsker Charlotte Lauridsen til Ritzau. Udover de nævnte sundhedsffekter havde de økologiske rotter tendens til mindre fedt og var mere rolige. Rotternes helbred under forsøget blev fulgt med en lang række målinger, indtil dyrene blev aflivet i 44 ugers alderen. Ved obduktionen kunne forskerne bl.a. se, at selvom alle rotterne trivedes godt undervejs, havde de økologiske rotter mindre fedt på kroppen end de rotter, der fik sprøjtede grøntsager. Forsøget viste også, at mens alle rotterne var lige aktive om natten, hvor rotter skal være aktive, så var øko-rotterne om dagen, hvor rotter forventes at hvile sig, mere rolige end artsfællerne på konventionel kost. Ifølge seniorforsker Charlotte Lauridsen viste forsøget også en række områder, hvor der ikke var forskel på de tre kosttyper. - Men de områder, hvor forsøget viser klare forskelle, må give anledning til dels at udbygge forsøgene og dels skaffe mere viden om økologiske produktion i forhold til fødevaresundhed for mennesker, siger hun. Det har hidtil været vanskeligt for videnskaben at dokumentere en sundhedsmæssig effekt ved økologisk kost. Af samme grund er de nye resultater opsigtsvækkende. /ritzau/