Højen

Økologi på andelsbasis

ATTRUP:Der er økologi med rabat til forbrugere, som vil skyde penge i en eller flere andele i Råd og dåd. Den selvejende institution, der har eksisteret i over 10 år, blev i fjor organiseret som andelsselskab. - Vi køber ejendommen og noget af jorden, hvor vi har gartneriet, fortæller lederen, Rasmus Højen - også kendt som Troldmanden Rasmus Rex. Det sker, fortsætter han, fordi stifteren og ejeren af gården, Carl Christensen, går på pension. - Vi skal bruge 200.000 kr. og der er tegnet 15-20 andele. Man kan købe mange eller bare en, men uanset mængden giver den kun en stemme på generalforsamlingen, siger han. Formålet er bl.a. at arbejde for udvikling af arbejds- og aktivitetsmuligheder for den brede gruppe af personer, som af den ene eller anden grund er udelukket fra det almindelige arbejdsmarked. Der sigtes specielt på arbejds- og aktivitetstilbud med et kulturelt, økologisk og socialt sigte i tæt samspil med lokalsamfundets behov og interesser. Desuden skal der udvikles et samarbejdsforum mellem offentlige tiltag, frivilliggrupper og private initiativer, eksempelvis frivilligformidling, alternativ rådgivning og ideudvikling.