EMNER

Økologisk biogasanlæg på vej

Planerne om et økologisk biogasanlæg er modnet siden 2008 - nu er målet at produktionen af biogas og gødning starter i 2013

Med 17 økologiske landmænd i Thy som fundament, så selskabet Thy Øko Energi a.m.b.a dagens lys kort tid efter årsskiftet. Med stiftelsen af andelsselskabet er der taget et vigtigt skridt i retning af at etablere et økologisk biogasanlæg, der skal levere økologisk gas til varmeværket i Snedsted og - til gavn for andelshaverne - sikre dem en stabil forsyning af flydende, økologisk gødning, nemlig restproduktet fra gasproduktionen. Målet er, at værket skal være i drift med udgangen af 2013, gerne med en større kreds af andelshavere end i øjeblikket. - Der er plads til flere andelshavere - også gerne økologiske planteavlere, siger Knud Erik Sørensen, Vibberstoft, næstformand i selskabets bestyrelse. Han har med, egne ord "en stærk formodning om, at projektet lykkes ud fra såvel positive tilkendegivelser og forventninger" og han tror på, at økonomien i værket også kan hænge sammen. Leverandørerne til det kommende biogasanlæg, der tænkes placeret i området sydøst for Snedsted - for at forebygge eventuelle lugtgener - er økologiske landmænd i Thy. - Som udgangspunkt vil det naturligvis være en fordel at bo tæt på værket, men vi har valgt et solidarisk "en for alle - alle for en" princip som gerne skal sikre, at også økologiske producenter, som ligger længere væk, kan levere gylle, dybstrøelse og kløvergræsensilage til værket. Det handler jo også om, at få tilført tilstrækkelig meget råstof til produktionen af biogas og gødning, forklarer Hans Jørgen Kristensen, Kallerup, formand for selskabets bestyrelse. Ideelt set skal det kommende biogasanlæg være en central del i det, der kan blive til et lukket system i økologisk ligevægt. - Vi er en gruppe økologiske producenter i Thy, der nu har mulighed for at blive økologisk selvforsynende med gødning - og samtidig blive CO2-neutrale så langt, det er muligt, siger Knud Erik Sørensen, der taler om det kommende værk som et instrument til at sikre de økologiske producenter en næringsforsyning i balance. Også hvis der er tale om økologiske planteavlere. Ingen af dem lægger skjul på, at økonomien er det springende punkt i projektet.

Forsiden