Odense

Økologisk topmøde

{ ODENSE: Økologiforskere fra hele Europa sætter hinanden stævne 30. og 31. maj i Odense til ”Økologikongres 2006”. Kongressen består af et mødeprogram med ikke færre end 79 temamøder, heraf 44 på engelsk, og fire fællesdebatter. Programmet styrkes af, at 16 EU-forskningsprojekter har valgt at formidle udvalgte resultater på kongressen.