Økologisk udvikling bremses

Lukningen af den eneste økologiske forsøgsgård i Danmark møder store protester fra Dyrenes Beskyttelse og Friland A/S, der arbejder for at fremme produktion og salg af alternativt producerede fødevarer. Forskningen i økologisk landbrugsproduktion flyttes til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Foulum (det tidligere Danmarks JordbrugsForskning) under Århus universitet og bliver en del af forskningen indenfor konventionelt landbrug/husdyrbrug. Det er et stort tilbageskridt for økologien og noget af et paradoks, at den økologiske forsøgsgård nedlægges netop nu, hvor økologien for alvor er ved at finde fodfæste i de danske supermarkeder og hos forbrugerne, mener både Dyrenes Beskyttelse og Friland A/S. - Aldrig har forbrugerne efterspurgt Frilandsgris og økologisk kød så meget. Vi står over for store udfordringer med at få flere landmænd. Det kræver en øget indsats for forskning og udvikling af hele systemet omkring alternativ svineproduktion, siger Karsten Deibjerg Kristensen, direktør i Friland A/S i en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse, der fortsætter: - Der har aldrig været gjort nok på området, men netop Rugballegård har som de eneste været med til at udvikle systemer siden den spæde start, fremhæver Karsten Deigaard Kristensen. Dyrenes Beskyttelse og Friland A/S undersøger for tiden mulighederne for i fællesskab at drive gården videre.