Lokalpolitik

Økonomi et svært område

REGION:Lars Nielsen undrer sig (31.12.) over, at Regionen i 2011 skal spare ca. 200 mio. kr., når det umiddelbart fremgår af Regionens budgetbøger for 2010 og 2011, at budgettet til sygehusområdet stiger med ca. 190 mio. kr. Jeg kan godt forstå Lars Nielsens undren, for det er meget svært stof. Men jeg kan forsikre Lars Nielsen om, at der hverken er tale om misinformation fra min side eller manglende opdatering af budgetbøgerne på Regionens hjemmeside. Sammenligningen af budgetudviklingen for et givent område fra et år til et andet kræver nemlig en mere detaljeret analyse. Det gælder f.eks. følgende to forhold: 1. Pris- og lønudviklingen (inflationen) gør, at regionen hvert år skal bruge flere penge for at købe de samme ydelser og varer. Det tages der højde for i budgetlægningen, ved at priser og lønninger fremskrives med den forventede inflation. 2. Regionen opdaterer løbende kontoplaner og lignende med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige økonomistyring. Det kan blandt andet betyde, at der flyttes budgetbeløb fra et område til et andet. F.eks. kan det betyde at sygehusenes budgetter øges, fordi man tager en opgave hjem der hidtil er blevet varetaget i en anden region. Men der er også andre forhold at tage højde for. I økonomiaftalerne med Regeringen har der hvert år været forudsat en aktivitetsstigning. I 2011 forudsættes således en aktivitetsstigning på tre pct., mens regionernes finansiering udelukkende stiger med en pct.. Det skal sammenholdes med, at Regionen indenfor den samlede økonomiske ramme skal finansiere stigende udgifter på en række ikke-styrbare områder, som f.eks. ny dyr kræftmedicin og sygesikringsområdet. Derfor er Regionen nødsaget til at gennemføre besparelser på de styrbare områder, herunder sygehusene.

Forsiden