Lokalpolitik

Økonomi holdes i kort snor

Vesthimmerlands Kommune er sat under administration og risikerer, at Velfærdsministeriet strammer kravene

FIND KORSBÆK, økonomichef i Vesthimmerlands Kommune, har sammen med borgmesteren og kommunaldirektøren været kaldt til samtale i Velfærdsministeriet. Arkivfoto

FIND KORSBÆK, økonomichef i Vesthimmerlands Kommune, har sammen med borgmesteren og kommunaldirektøren været kaldt til samtale i Velfærdsministeriet. Arkivfoto

Siden foråret har kassebeholdningen i Vesthimmerlands Kommune været så lav, at kommunen med et populært udtryk har været sat under administration af Velfærdsministeriet. Det er ikke lykkedes for kommunen at overholde genopretningsplanen, og nu er der risiko for, at ministeriet strammer kravene. 19. november var borgmester Jens Lauritzen, kommunaldirektør Mogens Kristensen og økonomichef Find Korsbæk kaldt til samtale i Velfærdsministeriet. Siden har ministeriet bedt kommunen om at svare på en række yderligere spørgsmål. Blandt andet vil man gerne vide, hvilke tiltag der er sat i værk for at imødegå det faktum, at kommunen i år kommer til at bruge cirka 47 millioner kroner mere på driften end planlagt i budgettet. Ministeriet forlanger også detaljerede planer for, hvordan der i de kommende år skal spares på budgettet og peger på, at Vesthimmerlands Kommune bruger flere penge på administration end landsgennemsnittet. - Vi skal svare på de ti punkter, og det gør vi. Jeg har et udkast klar til økonomiudvalgets møde på onsdag, siger Find Korsbæk. Kassen er tom Kommunen bad allerede i foråret Velfærdsministeriet om dispensation fra den såkaldte kassekreditregel. Det er en regel, der siger, at kommunens kassebeholdning over de seneste 365 dage gennemsnitligt skal have været i plus. Det var Vesthimmerlands Kommunes kassebeholdning ikke, og det er den stadig ikke. Kommunen fik i maj en dispensation mod til gengæld at aflægge regnskab hvert kvartal. Det viste sig imidlertid, at der var fejl i indberetningen fra 1. juli, og at det ikke ville lykkes at overholde den genopretningsplan, man var blevet enige om. Derfor gælder dispensationen ikke længere. 21. oktober søgte kommunen om en ny dispensation. Det er den, man nu forhandler med Velfærdsministeriet om. - Vi er i dialog med dem, og det er nogle flinke mennesker. Når de har fået svar på de spørgsmål, de har stillet, vil de tage stilling til ansøgningen om dispensation, og vi får at vide, hvad konditionerne er. Vi skal måske til at indberette hver måned i stedet for hvert kvartal, siger Find Korsbæk. De er ikke alene Han har ikke noget bud på, om ministeriet kunne finde på at stille skrappere krav, der griber direkte ind i kommunens økonomi. Som det ser ud lige nu, skrider kommunens driftsbudget for i år som nævnt med cirka 47 millioner kroner. Til gengæld er der brugt færre penge på anlæg, og der er også andre ting, der går til plussiden. Alt i alt vil det dog blive nødvendigt at hente 17,7 millioner kroner op af den slunkne kassebeholdning for at enderne mødes. Blandt andet derfor vil kommunens kassebeholdning nu først gå i plus pr. 1. april 2009, forventer Find Korsbæk. Han håbede tidligere på året, at det ville ske inden nytår i år. Ifølge økonomichefen er der i øjeblikket 20 kommuner landet over, der også er sat under administration af Velfærdsministeriet.