- Økonomi i at blive i Brovst

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der fra politikernes side udtrykkeligt gjort opmærksom på, at nu var det slut med at føre sognepolitik.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der fra politikernes side udtrykkeligt gjort opmærksom på, at nu var det slut med at føre sognepolitik, og nu skulle alle borgere i den nye Jammerbugt Kommune til at arbejde for den store helhed frem for at tænke på sit eget. Derfor kan det undre, at der i Fjerritslev sidder et par stykker eller tre og hårdnakket fastholder, at 10. klasse skal gå i skole i Fjerritslev uanset, at det er påvist, at elevfordelingen og økonomien hælder til den nuværende løsning i Brovst. I forbindelse med den nye skolestruktur er det blevet politisk besluttet, at det kommende 10. klassescenter Vest fysisk skal placeres i Fjerritslev - godt nok på en ukendt lokation uden for Fjerritslev Skole, frem for den nuværende tilfredsstillende løsning i lokaler i Sport & Kulturcenter Brovst. Det eneste kendte argument er, at 10. klasse skal samarbejde tættere med Fjerritslev Gymnasium, hvilket da også er en fantastisk god tanke, hvis man går i 10. klasse med baggrund i at ville fortsætte på gymnasiet efterfølgende. Der er bare den hage, at den overvejende del af 10. klasseseleverne ikke efterfølgende vælger gymnasiet som ungdomsuddannelse. Det var også den nuværende placering i Brovst, der var udgangspunktet, da vores børn blev tilmeldt 10. klasse i næste skoleår. Det viser elevfordelingen i det kommende skoleår også. 43 elever fra Brovst Skole og 10 fra Fjerritslev Skole taler da sit tydelige sprog. Kigger man på de økonomiske tal, så vil bare transportudgiften til 33 ekstra buskort mellem Brovst og Fjerritslev løbe op i en ekstraudgift på omkring 180.000 kr. Det er væsentlig mere, end hvad Brovst Skole har betalt i lokaleleje til Sport & Kulturcenter Brovst for lokaler til 10. klasserne i 2010, efter hvad der er os oplyst. De nogenlunde samme politikere sidder så samtidig og beslutter, at der skal spares omkring 13. mio. på Børne- og Familieudvalgets område, herunder 80.000 kr. på folkeskolens særlige vinterkørsel. Det virker da lidt uovervejet at spare på kørslen for de små elever, for at de ældste elever kan få en daglig tur til Fjerritslev. Nu kan vi så se, at Børne- og Familieudvalget har placeringen af 10. klassestilbuddet med på dagsordenen igen til mødet den 4. april. For os forældre at se, må det være fordi det selvbestaltede Fjerritslev Sogneråd kæmper for at ville fastholde en Fjerritslevløsning, selvom alle andre godt kan se, at det lokalemæssigt og økonomisk vil være mest fornuftigt at blive i Brovst, og måske netop fordi der stadig ikke er fundet egnede lokaler i Fjerritslev. Vi håber selvfølgelig at Børne- og Familieudvalget vil træffe den rigtige beslutning på mandagens møde.