Bedsted

Økonomi og struktur hænger sammen

Traant, Hopla og Sind-Husets fremtidige økonomi og tilhør del af evaluering THISTED: Verden fortsætter indtil videre uforandret når det gælder den eksisterende relationer mellem Thisted Kommunee og henholdsvis Traant i Hurup, Hopla i Bedsted og Sind-Huset i Thisted. Det blev resultatet af et fællesmøde mellem kommunens social- og sundhedsudvalg og omsorgsudvalget. Mødet skulle dels afklare, om Traant og Hopla fremover skal høre under social- og sundhedsudvalgets ansvarsområde ud fra den betragtning, at der begge steder udføres frivilligt socialt arbejde, dels afklare, om et ønske fra Sind-Huset om en driftsoverenskomst med kommunen skal indgås med omsorgsudvalget eller med social- og sundhedsudvalget. - Beslutningen i begge sager er, at en endelig afgørelse venter til der er gennemført en samlet evaluering af såvel den politiske og administrative struktur. Evalueringen skal blandt andet vise, om udvalgenes nuværende ansvars- og opgaveområder er de rigtige eller om er skal ske ændringer, siger Ejner Frøkjær (S), formsand for social- og sundhedsudvalget. Han forklarer, at begge udvalg er enige i det uhensigtsmæssige i at lave om på de nuværende ting inden en evaluering er gennemført. - Vi risikerer nemlig, at lave en ændring som kun gælder for 2009, hvis evalueringen viser, at tingene skal laves om med virkning fra 2010, siger Ejner Frøkjær. Udvalgsformanden tilføjer, at en konsekvens af beslutningen er, at den økonomiske relationer, der gælder mellem kommunen og Traant, Hopla og Sind-Huset fortsætter i den nuværende form i 2009 med mulighed for justeringer i forbindelse med budgetlægningen. - Sker der større ændringer vil det først være med virkning fra 2010, siger Ejner Frøkjær. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk