Økonomi over miljø?

SLAM:Den 27. maj har Otte Kjær Larsen et læserbrev hvor han forsøger at give en beskrivelse af hvorfor et flertal i Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune bestående af Venstre, Borgerlisten og Søren P. Mortensen (S) har besluttet at Jammerbugt fra 2008 skal køre slam fra vore rensningsanlæg på markerne frem for at sende det til genbrug på anden måde. Jeg har svært ved at se at der er taget særlige miljøhensyn i den beslutning der er taget. For det første må der på de marker der modtager slam fra rensningsanlæg ikke dyrkes rodfrugt i 3 år, hvorfor må der ikke det? For det andet vil Arla ikke modtage mælk fra leverandør der har brugt slam fra rensningsanlæg til gødning af de afgrøder deres køer skal have, hvorfor vil de ikke det? Hvilke marker er der så til bage hvor slammet må bruges? Ja der er vel kun de marker der dyrker korn til brød til mennesker? For det tredje er der en del reststoffer herunder ”Lus” fra vaskemidler der ikke omsættes i den proces der foregår i et rensningsanlæg, hvordan vil det påvirke miljøet på sigt, herunder vort grundvand? Det er rigtigt at vi ikke i dag kan bestemme om der skal køres slam fra andre rensningsanlæg ud på marker i vores kommende kommune, men vi kan sende et kraftigt signal, ved at beslutte at vi ikke selv ønsker at sprede det på markerne, før alle konsekvenser i den forbindelse er tilfredsstillende belyst. Samtidig vil jeg stille et meget stort spørgsmålstegn ved argumentet om at der vil være en besparelse på 2 mio. kr. ved at køre det på markerne i stedet for at afsætte det til anden side. Mit postulat vil være at når alle afledte driftsudgifter der er ved udkørsel til markerne vil besparelsen være under 1 mio. kr., hvilket svarer til at hver husstand kan spare under 100 kr. om året! Hvem vil ikke gerne betale det for at sikre miljøet og vandet for vore børn og børnebørn? Med hensyn til transport gennem Aabybro by er der væsentlig forskel på om der sker en transport som nu ca. hver 8. uge, eller det kun sker en gang om året når det skal køres på markerne. Alle ved at når slammet ligger i depot i længere tid kommer det til at lugte voldsomt når det skal flyttes.