Lokalpolitik

Økonomi skal i mere end stramme tøjler

Storkommunens borgmester varsler mulig indefrysning af institutioners midler

Børnehaver og andre institutioner må overføre penge fra år til år, men det kaldes tillægsbevillinger, og de kan nedkalde finansministerens vrede. Foto: Kurt Bering

Børnehaver og andre institutioner må overføre penge fra år til år, men det kaldes tillægsbevillinger, og de kan nedkalde finansministerens vrede. Foto: Kurt Bering

JAMMERBUGT:Bekymringen for den ny storkommunes økonomi er så stor, at Venstres medlemmer i Sammenlægningsudvalget sammen med Borgerlistens Ejler Winkel fandt det nødvendigt at understrege betydningen af, at de fire nuværende kommuner overholder deres budget 2006. Det skete da udvalget godkendte overførsler fra 2005 til 2006 af midler til drift og anlæg som Aabybro og Brovst kommuner ikke havde nået at bruge sidste år. Et samlet beløb på den anden side af 20 millioner kroner. Teknisk set er pengene at betragte som tillægsbevillinger, som kan tirre finansminister Thor Petersen (V) til at trække i bloktilskuddet til kommunerne for at modvirke en vækst i udgifterne. - Jeg er bange fir ”Thors Hammer”, hvis ikke alle fire kommuner overholder deres budgetter, indledte Ejler Winkel debatten. Og borgmester Mogens Gade (V) fandt bekymringen relevant. - Vi er ved at få overblik over Jammerbugt Kommunes økonomi, og det ser ikke for svært ud med en likviditet på minus 1,7 mio. kr. ved årets udgang. Disse overførsler fra Aabybro og Brovst kommuner er indregnet, men jeg kan ikke afvise, at vi på næste økonomiudvalgsmøde bliver nødt til at sige, at vi indefryser nogle af disse overførte driftsmidler. Vi tager ikke pengene, men man kan ikke bruge dem i 2006, sagde Mogens Gade om et af værktøjerne til at holde økonomien i stramme tøjler. Viceborgmester Lars Holt (V) understregede vigtigheden i signalet. - Det er knaldhamrende vigtigt, at de nuværende kommuner holder budgetterne, hvis de skal give os nogle muligheder i den ny kommune, sagde han. Spis brød til Derimod mener SFs Erik Ingerslev, det er at skyde over målet. - Spis brød til. På alle møder tales der om, at vi er presset økonomisk. Nu er alle visionerne lagt væk, sagde han. - Det er at lægge gift ud at tale om indefrysning. Jeg vil ikke være med til at stoppe de aftaler, vi har med institutionerne om, at de må overføre penge fra år til år. Her er ikke tal om overskridelse af budgetterne, men at nogle institutioner har valgt at gemme midler fra 2005 til 2006. Hvis vi siger, at vi båndlægger midlerne, så er vi helt sikre på, at de vil bruge alle pengene i år, sagde han. Men Mogens Gade affærdige kritikken. - Det er fantastisk, som du prøver at fordreje tingene. Vi tager ikke pengene, men beder institutionerne om at vente med at bruge dem til 2007, fordi pengene er at betragte som tillægsbevillinger, og det bliver vi straffet for. Vi siger; kære institutioner vil I være solidariske og være med til at prøve at overholde budgettet. Det er ikke et tillidsbrud, sagde Mogens Gade. Per Halsboe-Larsen (S) påpegede, at de nuværende kommuner vel har gode grunde til at bede om at få pengene overført. - Og hvis vi skal agere på disse overførsler, er vi nødt til at gå længere ned i tallene, sagde han og tilføjede, at disse overførsler er helt normal procedure og blandt andet dækker over, at et skoleår strækker sig over to kalenderår. Møder og visioner Lars Holt afviste, at visionerne er lagt væk, tværtimod tales der meget visioner på temamøderne. - Men hvis vi ikke passer på vores økonomi, kan vi blive tvunget til at lægge vores visioner væk, sagde han. Og Kim Bennike (DF) fulgte tråden op. - I de udvalg, hvor jeg arbejder, er det gennemsyret af visioner, mål og rammer, så jeg vil opfordre Erik Ingerslev til at følge med i, hvad der sker, sagde han. Det fik Erik Ingerslev til at understrege, at han i det mindste har deltaget i alle møder. - Og hver eneste gang har der været bekymring for økonomien, sagde han.