Økonomi

Folkekirkens samlede udgifter i 2002 udgjorde 5.609 mio. kr. Af dem udgjorde statens andel 577,9 mio. kr.. Det svarer til ca. 10,3 pct. - samme procentsats som i 2001. Resten, 89,7 pct., finansieres over kirkeskatten, som betales af folkekirkens medlemmer i form af landskirkeskat og lokal kirkeskat - i gennemsnit i år med en kirkeskatteprocent på 0,7. Af de mange penge administreres omkring fire milliarder kroner af præsterne og de folkevalgte medlemmer i de ca. 2200 menighedsråd, men det er forskelligt, hvor mange penge der er at forvalte i de enkelte sogne. Skattekronerne fordeles dels efter behov, dels efter indbyggertal. Pengene administreres sådan, at provstiudvalget har rådighed over anlægsmidlerne, mens menighedsrådene er ansvarlige for driftsmidlerne.