Lokalpolitik

Økonomichef stod skoleret

Økonomisk forvaltning under lup

FREDERIKSHAVN:At en fejl på 32 mio. kr slipper igennem i materiale, som politikerne skal bruge i budgetlægninger, er bare for meget. Derfor vil Frederikshavns borgmester Erik Sørensen (S) drøfte med sin kommunaldirektør om kommunen har de rigtige folk på de rigtige pladser i økonomisk forvaltning. Sagen om de 32 mio. kr., som på papiret først var i Frederikshavns kommunekasse og bagefter alligevel ikke var der, har også givet anledning til rynkede bryn i økonomiudvalget, som havde møde i går. Økonomichef Mogens Lundholm deltog i mødet. Borgmesteren oplyser, at økonomichefen påtog sig det fulde ansvar for fejlen i direktionens budgetmateriale, som for nogle uger siden blev udsendt til byrådet. - Økonomiudvalget konkluderer, at det skete i økonomisk forvaltning er dybt beklageligt, siger borgmesteren. - Vi kan ikke være tilfredse med at få materiale, som ikke er 100 procent i orden. Han afviser dog, at økonomiudvalgets konklusion skal udlægges som en næse til den eller de ansvarlige. Kommunaldirektøren og økonomichefen gav på mødet en forklaring på, hvad der er sket, og hvordan man vil undgå gentagelser, siger borgmesteren. - Den forklaring stillede økonomiudvalget sig tilfreds med. Dermed er sagen dog ikke slut. Borgmesteren vil som øverste politiske chef i kommunen tage den op med kommunaldirektøren. - Det er, siger borgmesteren, en ledelsesmæssig opgave at sikre, at vi har de rigtige folk på de rigtige pladser, og derfor venter jeg, at kommunaldirektøren også tager emnet op med økonomichefen. - Jeg skal som borgmester kunne garantere, at de tal, som forvaltningen udstikker, er valide. Vi skal kunne stole på dem, for vore politiiske drøftelser afhænger af dem. De 32 mio. kr. ekstra i likvid kapital dukkede op på budget 2005 ved en simpel tastefejl og fulgte med over i de følgende budgetår. - Det er menneskeligt at fejle, siger borgmesteren, men det er et problem, at fejlen ikke blev fanget ved en efterkontrol, eller at der ikke var nogen, der spurgte, om tallene nu også så logiske ud. Men hverken økonomichefen, kommunaldirektøren eller for den sags skyld borgmesteren, der har en ikke så fjern fortid som skattechef, opdagede fejlen. - Jeg havde fuld tillid til materialet fra forvaltningen, siger han. Det var først da viceborgmester Chris Sørensen (V) slog tallene efter på sin lommeregner, at det sagde pling. De direkte konsekvenser af fejlen er begrænsede. Fejlen berører ikke kommunens indtægter og udgifter. - Men de over 40 mio. kr., vi regnede med at komme ud af 2006 med, er svundet ind til 11-12 mio., og det er selvfølgelig et tal vi hæfter os ved i en i forvejen vanskelig budgetlægning, siger borgmesteren.