Økonomien er vendt til det bedre i LandboNord

1,9 mio. kr. i overskud i LandboNord

BRØNDERSLEV:LandboNord kom i sit tredje driftsår ud med et solidt overskud. Resultatet før afskrivninger blev på 7,3 mio. kr. Efter afskrivninger, tab og renter udviser regnskabet for 2002 et overskud på 1,9 mio. kr. før ekstraordinære poster og 2,1 mio. kr. efter ekstraordinære poster. I forhold 2001 er der tale om en stor fremgang, som både ledelse og bestyrelse anser for særdeles tilfredsstillende. - Vi betragter nu indkøringsperioden som afsluttet, men det betyder ikke, at LandboNord er færdigudviklet. En af de tidligere formænd i de gamle foreninger havde et slogan: "Aldrig færdig. Altid på vej". Det gælder også for os. Vi har fortsat brug for at udvikle os og gøre tingene bedre for at kunne leve op til nye krav, og vi har også i 2002 arbejdet med forbedringer og ændringer for at blive bedre til at opfylde medlemmernes og kundernes ønsker og behov for viden, indflydelse og rådgivning, og vi begynder nu at kunne måle resultaterne i form af mindre medgået tid til at løse opgaverne, siger LandboNords direktør, Henning Krabbe. - LandboNords første tre leveår har ikke kun været en dans på roser. Forandringernes antal har været mange. Det har krævet tålmodighed hos både medlemmer og medarbejdere. Det er derfor glædeligt, at vi kan slutte regnskabet for 2002 med et solidt overskud, som sammen med en markant opstramning på alle områder har medført, at vi har kunnet reducere vores gæld med over 14 mio. kr., påpeger Henning Krabbe og tilføjer: - Vi kan således slutte 2002 med at konkludere, at LandboNords drift og økonomi er på ret køl og med rigtig retning. I forhold til udgangspunktet fra 1. januar 2000 ved fusionens start er der således sket en markant forbedring af foreningens samlede økonomiske stilling.