Lokalpolitik

Økonomien har det bedre end først frygtet

STORVORDE:Økonomien for næste år i Sejlflod Kommune ser bedre ud nu, end den gjorde i foråret. Borgmester Kristian Schnoor var derfor positiv, da han onsdag aften ringede ind til byrådsmødet og præsenterede budgettet, som skulle have den første godkendelse fra byrådet. - Før sommerferien så det ud til, at vi ville komme til at mangle ni millioner kroner og bad derfor udvalgene om at finde besparelser. Men nu, hvor budgettet er ved at være færdigt, ser det ud til, at besparelserne alligevel ikke er nødvendige, sagde han. Budgettet var ikke så færdigt, som økonomiudvalget gerne ville kunne præsenteret det ved førstebehandling. Efter en hurtig gennemgang måtte Kristian Schnoor erkende, at der stadig var nogle ting, der ikke var helt på plads. Onsdag havde indenrigsministeriet meddelt, at kommunen kun kunne låne 35 procent af de 10 millioner, der skal bruges til renovering af skoler, mod de 50 procent, økonomiudvalget havde regnet med. Økonomiudvalget havde desuden glemt at få med i budgettet, at der allerede sidst år blev besluttet, at der skulle afsættes en halv million pr. år til computerudstyr på kommunens skoler i de næste tre år. Budgettet fik flere kommentarer om mindre mangler med sig. - De løse tråde vil være strikket sammen inden anden behandling, lovede Kristian Schnoor. På vegne af lokallisterne udtalte Lars Peter Frisk en bekymring for, om de besparinger, der var lavet på sygedagpengene og flygtningeområdet, ville holde. Men han og resten af de upartiske byrådsmedlemmer godkendte første behandling af budgettet. Ordførreren for Venstre-gruppen, Lone Landkildehus sagde blot: - Det er svært at sige så meget om budgettet, fordi der er så mange usikkerheder, men vi godkender det og forbeholder os ret til at komme med ændringer.