Lokalpolitik

Økonomien på ret kurs

AALBORG:Selv om Aalborg Kommunes budget er meget stram, sker der ingen udskejelser. Det kunne borgmester Henning G. Jensen (S) oplyse, da han på byrådsmødet i går gjorde status over regnskabet i årets to første måneder. - Men det er ikke en selvfølge, at det render rundt for kommunen. Det er nødvendigt at følge op i hverdagen for at holde øje med, at udgifterne ikke løber løbsk nogen steder, pointerede borgmesteren. Det eneste område, hvor der foreløbig er sket et lille merforbrug i forhold til budgettet, er udgifterne til fleksjob og skånejob. Det tegner til et merforbrug på fem millioner kroner i løbet af hele året. - Til gengæld kan vi så håbe, at det påvirker kontanthjælpskontoen i modsat retning, tilføjede Henning G. Jensen. Venstres Niels Tvilling Larsen greb muligheden for at komme med nogle ideologiske synspunkter efter at have rost den stramme budgetstyring. Begreber som prioriteringsdebat, valgfrihed og udefra kommende påvirkninger kom på bordet. Og så kan det ellers nok være, at diskussionen gik hele vejen rundt om byrådsbordet. Indtil Ib Rasmussen brød ind: "Denne diskussion kunne jo bare optages på bånd og afspilles hver anden måned, når der aflægges regnskabsrapport i byrådet. Tag det nu roligt. Vi er kun to måneder inde i året, og der er toethalvt år til næste valg."