Operationer

Økonomien presses af private

Udbud af opgaver skal reducere prisen for behandlinger på private sygehuse

NORDJYLLAND:Regionens omkostninger til patienter, der søger behandling på private sygehuse bliver langt højere end forudset. I budgettet for i år var der regnet med en udgift på 120 millioner kroner. Den vurderes nu til at bliver omkring 200 millioner kroner. Regionsrådets forretningsudvalg blev i går orienteret om de økonomiske udsigter. - Det er en voldsom stigning. Udgifterne på området har over nogle år været stigende, og konflikten i foråret har forværret situationen, siger regionsrådets formand Ulla Astman (S). Reglerne har været sådan, at patienter, hvis det offentlige ikke inden for en måned kunne tilbyde behandling, havde ret til at vælge et privat hospital. På grund af de problemer, som forårets konflikt har været årsag til, har regeringen midlertidigt suspenderet det fri sygehusvalg. - Det er en kendt sag, at den samme behandling er dyrere på et privathospital end på et offentligt sygehus. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget mere behandling, vi kunne få, hvis vi selv kunne behandle patienterne, siger Ulla Astman. På grund af den ophobning, der er sket på grund af konflikten på sundhedsområdet, har regionen indgået aftaler med en række privathospitaler. Og flere aftaler kommer til, idet 5000 behandlinger er sendt i udbud. Her håber regionen med de store aftaler at kunne opnå rabatter, så prisen for den enkelte operation bliver reduceret. Regionen har samlet i 2008 udsigt til et merforbrug på sundhedsområdet på næsten 90 millioner kroner. Det bliver finansieret ved et ræk på kassebeholdningen. Inden for sygesikringen er der et merforbrug på 67 millioner kroner. På nogle områder er der også besparelser. Ortopædkirurgien i Nordjylland har brugt 13,5 millioner kroner mindre end budgetteret, og inden for psykiatrien er der et mindreforbrug på lidt over 18 millioner kroner.