EMNER

Økonomisk afmatning på Færøerne

Nedturen fortsætter og flere ledige

TORSHAVN:Færøerne har det forgangne år for alvor mærket en tilbagegang i økonomien. Udsigterne for det kommende år er heller ikke gode, og Færøerne kan af samme grund vente en yderligere stigning i arbejdsløsheden. Ifølge Færøernes økonomiske råd, der netop har offentliggjort sin årlige redegørelse om den færøske økonomi, kommer følgerne af den økonomiske afmatning i høj grad til at afhænge af de offentlige tiltag de kommende år. - For hvis landet og kommunerne også begynder og spare så meget, at det kommer til at koste mange arbejdspladser, så bliver situationen værre end nødvendigt, påpeger det økonomiske råd. Årsagerne til, at Færøerne næste år kan regne med, at den økonomiske afmatning stiger, er ifølge rapporten delvist, at der vil blive fisket endnu mindre samtidig med, at de stærkt faldende aktiviteter i det færøske havbrugserhverv vil fortsætte. Færøernes altoverskyggende hovederhverv er fiskeri, og yderligere oplever Færøerne er stor krise i fiskeopdrætserhvervet, der eller havde vokset sig til at udgøre Færøernes næststørste eksporterhverv. Priserne på opdrættede laks er meget lave, og havbrugene lider dertil store milliontab som følge af en meget smitsom sygdom blandt fiskene. Færøernes Økonomiske Råd påpeger, at det offentlige også har besluttet at skære ned på lønninger og tjenestekøb. - Og derfor kan vi næste år højst sandsynligt regne med en stagnation i både det private forbrug, byggeri og andre investeringstiltag, konkluderer Rådet, som vurderer, at Færøernes bruttonationalprodukt de sidste to år er faldet med otte procent i fast kroneværdi. Færøernes nuværende økonomiske nedtur kan dog langt fra sammenlignes med den voldsomme bankkrise i starten af 1990'erne. Det Økonomiske Råd peger på, at dengang havde det offentlige ikke råd til at holde sine egne aktiviteter i gang. Færøernes økonomiske nedtur er ifølge rådet en af de mere "normale" kunjunkturnedgange, som Færøerne almindeligvis oplever i perioder. I rapporten anføres det, at nedgangen delvist skyldes naturgivne årsager samt ændringer i efterspørgslen efter fisk i udlandet. Rådet peger i den forbindelse også på, at færingerne ikke forvalter ressourcerne - herunder fiskebestandene - på forsvarlig måde. /ritzau/

Forsiden