EMNER

Økonomisk ansvarlighed

Af Knud Størup gruppeformand Lokallisten BIBLIOTEK: Diskussionen om nyt bibliotek i Hjørring har gjort begrebet økonomisk ansvarlighed højaktuelt. Uden at gå ind i mere polemik omkring biblioteket må det være på sin plads at ridse op, hvordan Lokallisten ser på de økonomiske realiteter i dette overgangsår på vej mod den nye, store Hjørring Kommune. Sammenlægningsudvalget har fra nytår og indtil nu vedtaget anlægsprojekter til ca. 120 mio. kr., nemlig Park Vendia og det nye jobcenter i det tidligere Nestlé. Disse to projekter og andre ting medfører desuden ekstra driftsudgifter på ca. 20 mio. kr. årligt. Udligningsreformen gav Ny Hjørring Kommune en forøgelse af tilskuddet på ca. l00 mio. kr. Men med de fordelinger, som der stilles krav om, er der kun 15 mio. kr. til rådighed. Desuden skal man være opmærksom på, at såfremt vi tager de fire gamle kommuners budgetter for 2006 og fremskriver til 2007, vil der opstå en mangel på 47 mio. kr. I budgetoplægget for 2007 har sammenlægningsudvalget vedtaget, at der skal skæres med tre procent i alle budgetter, således er der er midler til eventuelle nye tiltag samt uforudsete omkostninger, som vil komme i forbindelse med reformen. Vi skal endvidere i gang med en harmonisering af de fire kommuner. Skal det være med højeste eller laveste fællesnævner eller noget midt imellem - vi ved det ikke endnu. Der kunne nævnes mangfoldige områder, som er økonomiske usikre, indtil vi får lavet et budget for 2007 og fremover. Derfor er det vigtigt, at vi betragter 2006 som et overgangsår og er lidt tilbageholdende. Alt andet vil være uansvarlig økonomisk politik. Lokallistens mål er selvfølgelig, at Ny Hjørring kommune skal være et godt sted at bo med udvikling på mange forskellige områder og til gavn for kommunen. I Lokallisten er vi klar til både at foreslå og medvirke til projekter, der udvikler hele Hjørring Kommune. Men betingelsen for at sætte nye ting i gang er altså, at vi ved hvor vi står. Og det ved vi først, når budgettet for 2007 er på plads. Det kalder vi ansvarlighed.