Dronninglund

Økonomisk bét efter PH Cabareter

DRONNINGLUND:Det endte med en økonomisk dukkert, at Dronninglund Kommunes Erhvervs- og Turistkontor i år satsede på hen-over året at byde på en række såkaldte PH Cabareter. Den første cabaret for at fejre Poul Henningsen gav i januar et underskud på 1300 kr., men det var ikke det store problem, idet kommunen dengang havde givet en underskudsgaranti på 5000 kr. Ved cabaret nummer to ud af de planlagte fire gik det imidlertid i maj galt, idet kun 40 gæster dukkede op. Det var langt under det forventede besøgstal på 90, og mens de to sidste cabareter derfor blev aflyst, så sad arrangørerne også i forhold til maj-cabareten tilbage med et underskud på 3175 kr. Det skete denne gang uden en underskudsgaranti fra kommunens side, og det gav for arrangørerne ikke pote, at man i denne uge alligevel prøvede at få kommunen til at dække underskuddet. Det skete ved over for børne- og kulturudvalget at påpege, at de to runder med cabaret-underskud faktisk holdt sig samlet inden for den oprindeligt bevilgede underskudsgaranti på 5000 kr. Men det lod udvalget sig ikke overbevise af - med et nej til det nye ønske til følge.