Retspleje

Økonomisk bombe i Høgsbro-sagen

V-politiker forlanger, at byrådsmedlemmer, som ønsker sagen i retten, selv betaler advokatregning og sagens omkostninger.

Det kan blive en dyr, sekscifret affære for de byrådsmedlemmer, der insisterer på, at Hals Kommune skal bruge penge på en retssag om fyringen af Henriette Høgsbro fra Hou Skole. - De, som mener, at vi skal føre sådan en sag uanset prisen, må også være indstillede på at betale omkostningerne af egen lomme, siger Keld Jul Vagner fra Venstre. Han henviser til, at Hals Kommune netop har brugt 1,78 millioner kroner på en rapport, som klart konkluderede, at Hals Kommune begik fejl, da børnehaveklasseleder Henriette Høgsbro blev fyret. Rapporten slog også fast, at fyringen var usaglig. Dermed tyder alt på, at kommunen vil tabe retssagen og kommer til at hænge på en langt større regning end de 300.000 kroner, som Henriette Høgsbro har forlangt for den usaglige fyring. Rapporten fik da også byrådet til kort før jul at beslutte, at Kommunernes Landsforening skulle lave et forlig med Henriette Høgsbro. Forligsbestræbelserne strandede dog relativt hurtigt i begyndelsen af januar i år. Hals Kommune tilbød Henriette Høgsbro 100.000 kroner, og det takkede hun nej til. Og mere er der ikke sket. - Henriette Høgsbro har sendt sagen til retten. Hun vil ikke indgå et forlig, og når vi ikke kan komme igennem med et forlig, så kører retssagen. Der står den nu, og mere er der ikke at sige. Jeg har ikke gjort mere, siger Bent Sørensen på spørgsmålet om de strandede forligsforhandlinger. Hvis det står til Keld Jul Vagner, skal kommunen få lukket sagen med et forlig - også selv om det betyder, at Henriette Høgsbros krav på 300.000 kroner skal imødekommes. Det vil nemlig alligevel være det billigste for kommunens borgere. - Vi skal ikke bruge flere unødige skattekroner på den her sag, siger Keld Jul Vagner. Men Halsborgmester Bent Sørensen regner med fuld forståelse fra skatteborgernes side, når det gælder beslutningen om at gå i retten, og han vurderer, at det var klogt gjort af kommunen at vælge et andet advokatfirma til retssagen, end dét der udarbejdede rapporten. Kommunens nye advokatfirma Bech-Bruun Dragsted afviser, at der var tale om en usaglig fyring. Men dét er i direkte modstrid med konklusionen i den dyre rapport, som blev offentliggjort før jul. Stoler du mere på advokaten fra Bech-Bruun Dragsted, end på advokaterne som udarbejdede rapporten? - Det er to forskellige ting. Jeg vil ikke kommentere vores advokats svarskrift, når vi har en retssag kørende, siger Bent Sørensen. Keld Jul Vagner ønsker, at tilsynsrådet skal tage stilling til, om det er en økonomisk uforsvarlig afgørelse at gå ind i en retssag, når man i forvejen kender konklusionen af den dyre rapport. Han vil også tage sagen op i byrådet. Lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet har tidligere vurderet hovedkonklusionerne i rapporten om fyringssagen. Ved den lejlighed konstaterede han, at rapporten var klart imod kommunen på flere punkter, og at blandt andet den manglende partshøring i sig selv kunne være grundlag for, at der skulle betales erstatning i sagen. Han sagde også, at det nærmer sig misbrug af skattekroner, hvis Hals Kommune alligevel vælger at bruge mange penge på at føre sagen. Udgifter, som han vurderer, meget hurtigt vil overstige det beløb, som Henriette Høgsbro har forlangt i erstatning. Han har stor sympati for Keld Jul Vagners forslag om at gøre byrådspolitikere økonomisk ansvarlige i sådan en sag. - Jeg forstår godt dem, der fører synspunktet frem. De ved, at det her vil gå ud over kommunekassen, og at det virker usammenhængende at føre sådan en sag. Over for dét står enhver kommunes ret til at få en sag afgjort ved retten, siger Sten Bønsing. Han oplyser, at der er tale om såkaldt ulovbestemt område. Det er almindeligt kendt, at en kommune skal behandle borgernes penge forsvarligt og fornuftigt. Han finder spørgmålet om det økonomiske ansvar for den kommende retssag i Henriette Høgsbrosagen for yderst interessant og uden klare fortilfælde. - Men de byrådsmedlemmer, der vælger at lade sagen afgøre ved en retssag i stedet for at lade kommunen betale nu, skal være klar over, at de kan komme til at hænge på regningen selv. Det er ikke urealistisk at forestille sig, at tilsynsrådet eller domstolene vil mene, at byrådsmedlemmerne handler erstatningspådragende ved ikke at indgå forlig nu og undgå en retssag, siger Sten Bønsing. Han oplyser, at det enten vil være tilsynsrådet, ombudsmanden eller i sidste ende retten, der skal afgøre, om byrådsmedlemmerne selv skal betale omkostningerne. Det er ikke alle socialdemokrater i Hals Kommune, der synes, at det er en god idé at gå ud i en langtrukken, dyr retssag i spørgsmålet om fyringen af Henriette Høgsbro, når man lige har betalt i dyre domme for en grundig advokatundersøgelse med en meget klar konklusion. Formanden for Socialdemokraterne i Hals Kommune Erik Drejer har så sent som i denne uge på S-generalforsamlingen i Hals Kommune fastslået, at Henriette Høgsbro-sagen efter hans opfattelse blev tacklet forkert fra begyndelsen, og at den aldrig burde være kommet så vidt. - Det er en sag, som S i Hals godt kunne have været foruden, sagde Erik Drejer i sin årsberetning på generalforsamlingen. S-formanden understreger, at han ikke vil blande sig i eventuelle forligsforhandlinger, men han forstår godt, at resultatet af rapporten for alvor har givet Henriette Høgsbro troen på, at hun har en god sag, og at "kommunen har et lille problem", som han formulerer det. - Mit ønske er, at man får lukket den her sag. Den fylder for meget. Lad os komme videre i tilværelsen, siger Erik Dreier.