Økonomisk bombe under anlægsbudget

Byrådets låneønsker langt fra opfyldt - men anden statsstøtte kan måske hjælpe lidt på vej

DRONNINGLUND:Byrådet i Dronninglund har med den snarlige færdiggørelse af kommunebudgettet fået lagt en bombe ind under næste års anlægsbudget. Kommunen har således anmodet Indenrigsministeriet om at låne små 15 mio. kr. til at lånefinansiere næste års planlagte anlægsbudget. Fra ministeriets lyder tilbagemeldingen imidlertid nu, at kommunen kun får mulighed for at låne 6,3 mio. kr, i 2006 - fordelt med 3,8 mio. kr. fra ministeriets ordinære lånepulje og 2,5 mio. kr. via den særlige låneadgang, der er etableret på folkeskoleområdet. Mange ønsker - Kommunerne har slet ikke fået det, de har søgt om, konstaterer kommunaldirektør Ove Thomsen med henvisning til, at der af alle landets kommuner er blevet søgt om at låne tilsammen 1,1 mia. kr. fra den ordinære lånepulje - hvori der p.t. kun ligger 400 mio. kr. - Det bliver derfor nu byrådets opgave at finde ud af, hvordan de 6,3 mio. kr. skal fordeles. Det bliver en stor opgave, fastslår Ove Thomsen, inden byrådet på et lukket temamøde i næste uge ser nærmere på, hvordan kommunens anlægsbudget for 2006 skal skrues sammen inden for den givne ramme på 6,3 mio. kr. Hertil kan de folkevalgte beslutningstagere imidlertid måske føje endnu et beløb. Det er de 3,0 mio. kr., som kommunen i går blev bevilget som "særlig vanskeligt stillet kommune", men her gælder det dog, at det hidtil været byrådets hensigt, at et sådant støttebeløb fra staten skulle gå i kommunekassen for at styrke denne. Svømmehal fredet? Er det derfor som udgangspunkt de nævnte 6,3 mio. kr., at byrådet nu skal prøve at fordele ud over næste års planlagte anlægsopgaver, så ligger det på forhånd fast, at den fortsatte renovering af Hjallerup Svømmehal på forhånd ligger lunt i anlægs-svinget. - Her er der allerede givet tilsagn om 2,126 mio. kr. i 2006, forklarer Ove Thomsen. De andre anlægsopgaver i spil er derefter den fortsatte renovering af Dronninglund Skole (hvortil der var planer om at bruge 6,0 mio. kr. i 2006), forstærkning af veje (3,3 mio. kr.), en edb-pulje til Dronninglund Skole (716.000 kr.). og den kommunale bygningsvedligeholdelse (2,0 mio. kr.).