Aalestrup

Økonomisk håndsrækning

} KNABERCENEN: Midt i en kølig sommertid har Knaberscenen i Aalestrup fået en økonomisk håndsrækning, der luner. Den kommer fra kommunen, som hjælper den selvejende institution af med et lån, der gjorde det svært at få balance i regnskabet. Det blev i sin tid optaget hos Lokale- og Anlægsfonden og lød på en halv million kroner. Lånet blev optaget i forbindelse med etableringen af Knaberscenen, og har siden belastet økonomien - men gør det nu ikke længere. Kommunen har nemlig indvilget i at bevilge Knaberscenen et anlægstilskud, og vel at mærke af en størrelse, der gør det muligt for bestyrelsen at indfri restgælden på lånet. Helt præcist 485.000 kroner. Tilskuddet, der er en tillægsbevilling til budgettet, giver dog på grund af momsrefusion kun kommunen en nettoudgift på 403.000 kroner.