Lokalpolitik

Økonomisk hestekur

Voldsomme besparelser og afskedigelser de kommende år

Erik Sørensen: - Det er ikke rimeligt at vi nu skal fyre folk for at få råd til at betale til de handicappede.

Erik Sørensen: - Det er ikke rimeligt at vi nu skal fyre folk for at få råd til at betale til de handicappede.

- De kommende år byder på ringere kommunal service. Det er uundgåeligt. Vi skal reducere medarbejderstyrken med 100 de næste to år og det vil kunne mærkes. Det siger borgmester Erik Sørensen efter at et bredt flertal tirsdag aften forhandlede forliget om næste års budget på plads. Kun SF er ikke med i forligskredsen. Baggrunden for de store besparelser, der venter ret forude, er kommunens "finanskrise". Et stort merforbrug i storkommunens første leveår har drænet kassen, så det har været nødvendigt med en katastrofeopbremsning. Derfor aflyser skolerne vikartimer, planlagte lejrture og andre aktiviteter, ligesom alle andre forvaltninger må vende hver en 25 øre. De kommende år bliver en økonomisk hestekur. Der skal skæres dybt og sparekniven levner ikke plads til ret meget andet end det allermest nødvendige. 100 medarbejdere færre I 2009 beskæres lønsummen med én pct. og derefter med to pct. om året, svarende til henholdsvis 17 og 34 mio. kr. Eller 50 og 100 fuldtidsstillinger. - Nogle har kaldt det grønthøstermetoden, men vi fyrer ikke folk i flæng, understreger Erik Sørensen. I første omgang bliver der tale om færre medarbejdere ved naturlig afgang og derudover bliver det de medarbejdere, der befinder sig "over mark- og frontpersonalet", som må lægge ryg til. - Det vil sige konsulenter, mellemledere og ledere op til og med direktørniveau. De medarbejdere, der er i direkte kontakt med borgerne, vil vi forsøge at friholde for afskedigelser, siger Erik Sørensen. Dårligt arbejdsmiljø Samtidig med reduktionerne er det besluttet at sætte fokus på arbejdsmiljøet blandt kommunens ansatte. En stor undersøgelse har vist, at der er et dårligt arbejdsmiljø og at mange føler sig stressede og sygefraværet er stort. Det skal der gøres noget ved. - Det er vigtigt at sige, at medarbejderne ikke skal løbe endnu hurtigere, fordi vi nu skal spare. Der er nogle arbejdsopgaver, vi ikke længere skal løse. Det tager vi politikere ansvaret for, siger borgmesteren. Starter med minus 65 mio. Baggrunden for den økonomiske opbremsning er de røde tal på bundlinien. Næste års budget starter med en negativ kassebeholdning på 65 mio. kr. Derudover skal der findes store mio. beløb til lovbestemte ekstraudgifter til for eksempel voksne handicappede (10 mio.), misbrugsområdet (11,6 mio.), handicap og psykiatri (15 mio.), ekstra børnehave- og dagplejepladser (6,1 mio.), skolekørsel (3,5 mio.) og anbringelsesområdet (3,4 mio.). Trækker terminen På anlægssiden bliver der også droslet kraftigt ned, ligesom det har været nødvendigt at udskyde betalingen for flere planlagte opgaver længst muligt. Det gælder blandt andet Kulturhuset Kappelborg i Skagen, hvor håndværkerne først kan få deres penge i 2011. Borgmesteren understreger, at der alene er tale om at rykke betalingsterminen længst muligt og ikke en udskydelse af selve projekteringen. - Det rykker et halvt til trekvart år, men det skyldes, at Fonden Realdania går ind i projektet, siger Erik Sørensen. Mere bogholderi end politik Borgmesteren lægger ikke skjul på, at årets budgetlægning har været mere bogholderi end politik: - Det var jo en bunden opgave, hvor facit var givet på forhånd. Vi er bundet på hænder og fødder, så der har ikke været plads til særlig mange gode politiske drøftelser. Der har ganske enkelt ikke været penge, vi kunne sætte af til noget af alt det sjove, siger Erik Sørensen. Han håber, at der snart fra Christiansborg vil blæse blidere vinde over landets kommuner. - Det er ikke rimeligt, at vi nu skal til at fyre folk for at få penge til at kunne betale til de handicappede. Der er noget galt med finansieringen fra statslig side. Vi er ikke en rig kommune, der har levet i vild luksus. Alligevel hænger det altså ikke sammen.