Ungdomsuddannelser

Økonomisk hjælp på vej

{ Der er hjælp på vej fra byrådet til den ny fusionerede produktionsskole i Brønderslev, så den ikke skal lægge ud med et stort underskud. Planen er, at de nu to produktionsskoler, Brønderslev-Pandrup Produktionsskole, og Dronninglund Produktionsskole, 1. januar 2008 slås sammen til én produktionsskole. Dronninglund Produktionsskole har et underskud på 590.000 kr., mens Brønderslev Produktionsskole har et underskud på 121.000 kr. Der arbejdes på at finde besparelser. Begge produktionsskoler har haft en nedgang i antallet af årselever. Men det er et billede, der ses over hele landet som følge af den gode beskæftigelsessituation i Danmark.