Økonomisk krise på skibet Elbjørn

Ejeren Lars Jeppesen kæmper med ryggen mod muren

AALBORG:Det er ikke så lige til at ombygge en dansk statsisbryder til restaurationsskib. Lars Jeppesen, ejer af isbryderen Elbjørn i Aalborg Havn, erkender, at han i øjeblikket kæmper med ryggen mod muren. Han arbejder ihærdigt på at finde grundlag for en økonomisk rekonstruktion. Såvidt NORJYSKE erfarer, er personalet begyndt at søge væk. Lars Jeppesen klager ikke over svigtende publikum. Ordrebogen er fuld, fortæller han, men alligevel modsvarer indtægterne ikke udgifterne. Der har været flere omkostninger end ventet. Da han begyndte planlægningen af indretningen, ventede han, at det kunne ske under Søfartsstyrelsens regler. Undervejs viste det sig, at det var husbådsregulativet, der skulle efterleves. Det betød skærpede brandkrav bl. a. med hensyn til flugtveje og materialeanvendelse og medførte en ekstraudgift på 600.000 kroner. Ny varme I løbet af vinteren blev der yderligere investeret i genveksling af overskudsvarme fra glaspusteriets ovn, og der blev bekostet radiatorer til erstatning for gulvvarmen, som ikke gav den fornødne temperatur i restaurationslokalet i vinterhalvåret. Elbjørn åbnede sin restaurant i september sidste år, og et par uger senere var Rikke Precht, kæreste med Lars Jeppesen, klar med sit glaspusteri, som skulle være yderligere en aktivitet, der kunne trække folk ombord. Den gamle isbryder blev genstand for en størrre debat, straks den anløb Aalborg og lagde til kaj. Efter anvisning fra kommunen skete det lige ud for Rosdahls og fratog dermed spiserestaurantens gæster fjordudsigten. Elbjørn er nu rykket et godt stykke øst på og væk fra Rosdahls. Ved åbningen betegnede Lars Jeppesen i NORDJYSKE Stiftstidende sit projekt som vildt og vanvittigt.