Lokalpolitik

Økonomisk nedtur er afværget LIKVIDITET: Tallene viser, at likviditeten forbedres - økonomisk nødopbremsning har haft effekt

DRONNINGLUND:Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, og der vel at mærke ikke kommer udforudsete udgifter kan Dronninglund Kommune komme ud af året med en kassebeholdning i plus. - Vi har efter min vurdering fået en fornuftig likviditet igen. Vores likviditet var under hårdt pres, og derfor bremsede vi hårdt op og satte nogle anlægsprojekter i stå. Det har givet pote - det kan vi se de seneste måneder, siger borgmester Mikael Klitgaard. Borgmesteren bygger sin optimisme på kommunens likviditetsbudget. Et budget der måned for måned viser, hvordan kassebeholdningen vil udvikle sig med de kendte forudsætninger. - Der er indregnet alle kendte indtægter og udgifter. Og de problemer vi havde i begyndelsen af året med merforbrug på forskellige områder er stoppet. Hermed er likviditeten begyndt at stige igen. Og vi kan på likviditetsbudgettet se, at den vil stige op til ti mio. kroner, ved årets udgang. Men optimismen giver ikke anledning til at slippe de økoomisk stramme tøjler. - Tallene er forudsat, at vi stadig overholder budgettet og har hold i vores anlæg. Vi har sagt stop til anlæg - ophæver vi anlægsstoppet vil likviditeten selvfølgelig falde lidt igen. - Men udviklingen er vendt. Første del af året faldt likviditeten måned for måned med en mio. kroner i gennemsnit om måneden. Det er ikke tilfældet længere. 30. juni viser tallet, at der er et minus i Dronninglund Kommuens kasse på 14 mio. kroner. Men dette tal er ifølge borgmesteren ikke retvisende for økonomien. Han henleder opmærksomheden på gennemsnitsberegningerne. - Vi kan ikke bruge en enkelt dato til noget. Tallet for en dag er meget tilfældigt. Når vi ser på gennemsnittet har tallet være positivt med to mio. kroner den seneste måned. Det er ikke et stort tal, men det er likviditesmæssigt normalt en af vores dårlige måneder. - Vi har med andre ord en positiv gennemsnitlig likviditet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan opstå uforudsete udgifter på områderne, der omfatter sygedagpenge og kontanthjælp, på området for anbringelser af børn og unge samt på ældreområdet. - Men selvom der skulle dukke en lille merudgift op mener jeg, at vi nu har styr på likviditeten. Vi skal selvfølgelig undgå merudgifter - vi skal alle arbejde hårdt på at holde budgetterne. Dronninglund Kommune har en kassekredit på 50 mio. kroner i Spar Nord. - Gennemsnitsberegningerne for likviditeten viser, at vi for det meste har en positiv kassebeholdning. Der er dog perioder, hvor den er negativ, og her kan vi så trække på kassekreditten.