EMNER

Økonomisk politik har spillet fallit

BOLIGSALG:Søndag 1.6. tilkendegiver Inge-Lene Ebdrup (V), at salg af almennyttige boliger, som regeringen planlægger, er en stor sejr for lejerne, samt at beboersammensætningen får en langt mere varieret sammensætning, og det er uden at komme i konflikt med, at kommunerne får det nødvendige boliger til henvisning. Nej, regeringens planer om at sælge de almennyttige boliger vil i stedet være med til at øge den polarisering med et bosætningsmønster, hvor folk bosætter sig i forhold til indkomster, og her er England et skrækeksempel, hvor den konservative Thatcher-regering fik lovgivet, så de almennyttige boliger kunne sælges med det formål, at modvirke ghettodannelser. Resultatet blev, at de bedste og de mest velbeliggende hurtigt blev solgt, mens priserne røg i vejret, så folk med gennemsnitsindkomster ikke var i stand til og købe og det vil også ske i Danmark. Det Radikale Venstre har afklaret deres holdning til dette spørgsmål med følgende betragtninger: Radikale afviser salg af almennyttige boliger, fordi det vil gøre det sværere at løse de boligsociale problemer. Vi understreger, at anvisningsretten skal anvendes til aktivt at modvirke ghettodannelser for mennesker på overførselsindkomster, indvandrere og enlige med lave indkomster. Det Radikale Venstre mener i stedet, at boligpolitikken skal fremme tilblivelsen af blandede boligkvarterer med mennesker, hvor forskellige sociale lag kunne mødes i spændende boligmiljøer af høj håndværksmæssig og arkitektonisk kvalitet. Boligpolitikken har altid været brugt som økonomisk regulator, og i sidste uge kom det klareste svar på, at regeringens økonomiske politik er spillet fallit, idet hvis ellers de to regeringspartier venstre og konservative kan blive enige, skal afsættes en milliard for oat kickstarte byggeriet, som er helt i knæ og det samtidig med, at stadig, der er et stigende antal tvangsaktioner og skilsmisser, fordi mange unge ikke boligejere ikke kan få økonomien til og hænge sammen trods skattestop, så alt taget i betragtning har regeringen økonomiske politik helt slået fejl, trods det vi har den laveste byggerente nogen sinde. Til slut vil blot den bemærkning, om det overhovedet er lovligt at sælge de almennyttige boliger, eller det er ekspropriation?