Økonomisk studiehjælp i Biersted

Biersted 17. september 2002 08:00

BIERSTED: Legatbestyrelsen for Henriette Johansens Mindelegat har i år delt penge ud til ni unge mennesker, der er opvokset i Biersted. Sognerådsformand og medlem af legatbestyrelsen, Julie Laursen, oplyser, at der i år kun blev uddelt legater af 1000 kroner ud til ni studerende, fordi renten har været faldende, og fondens udbytte derfor ikke var særligt stort. Selvom der var færre modtagere end de sædvanlige 11-12 stykker, skortede det ikke på ansøgere. 24 havde sendt en ansøgning, og da kun to ikke opfyldte de sædvanlige kriterier om fast tilknytning til Biersted og en kompetencegivende uddannelse, måtte bestyrelsen stille yderlige krav. - Nogle ansøgere har fået tidligere, så vi har givet til nybegyndte studerende, der har fået hjælp til bøger og til at få sig etableret, fortæller Julie Laursen. Mindelegatet blev oprettet stationsforstanderens søn, Anders Kristian Johansson, i 1971. Legat var til minde om hans kone, og var en præmie til konfirmander, der har vist særlig flid og interesse. Derfor bliver der også i år delt 500 kroner ud til flittige konfirmander. De penge er dog lagt helt i præsternes hænder, så legatbestyrelsen kan ikke fortælle, hvem der fik legatet og hvorfor. Helt op til Anders Kristian Johanssons 100 års fødselsdag i 1997 var legatet kun til uddeling blandt konfirmander, men da fonden på det tidspunkt havde vokset sig for stor til den slags uddelinger, blev fundatsen ændret til at omfatte rejse- og studiehjælp til studerende ved kompetencegivende uddannelser.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...