Økonomisk tøvejr på vej

Formand Christian Hem betegnede Sparekassen Hvetbos 2009-regnskab som flot efter katastrofeåret 2008.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Christian Hem kunne fornemme forårets komme.

Efter en lang vinter er foråret på vej. Det gælder også for den danske økonomi, kunne Christian Hem, formand for bestyrelsen for Sparekassen Hvetbo A/S, glæde sig over, da han i går eftermiddag aflagde beretning på sparekassens generalforsamling i Jetsmarkhallen. Efter katastrofeåret 2008, hvor sparekassen fik et underskud på godt 87 mio. kr., blev der i 2009 et overskud før skat på 21,7 mio. kr. - Det aflagte regnskab er efter bestyrelsens opfattelse rigtig flot, sagde Christian Hem. Han gjorde de omkring 200 fremmødte aktionærer opmærksom på, at der bag regnskabet ligger mange arbejdstimer gemt. - Dels for ansatte og ledelse, men også for bestyrelse, som har været meget tæt på sparekassens virke gennem hele 2009, sagde formanden og understregede, at bestyrelsen på baggrund af de hårde tider har haft et ekstra vågent øje med kreditpolitikken. - Vores kunder har gennem 2009 oplevet en stigende rentemarginal. Det har været helt nødvendigt at regulere renter, for pengeinstitutter lever jo af at låne penge ud, og når krisen kradser, øges kreditrisikoen, hvilket der selvfølgelig skal kompenseres for. Dertil kommer, at omkostningerne til bankpakkerne vejer tungt og også skal finansieres, sagde bestyrelsesformand Hem. Han oplyste, at Sparekassen Hvetbo til bankpakke 1 og 2 i 2009 har bidraget med 15,8 mio. kr. Samtidig understregede han, at det har været nødvendigt med disse hjælpepakker. Sparekassen Hvetbo har benyttet sig af den lånemulighed, der er tilknyttet bankpakkerne, og har lånt 64,2 mio. kr. Selv om formanden kunne fornemme forårets komme, så mente han alligevel, at de økonomiske skyer er mørke. - Konjunkturbilledet er noget mere muntert end for et år siden. Det er imidlertid på bagsiden af lavkonjunkturen, at pengeinstitutter historisk set har lidt de største tab, og derfor vil vi også i indeværende år have hårde vilkår, sagde Christian Hem. - Vi har dog en forventning om, at komme ud af 2010 med samme resultatforventning som i 2009, hvilket betyder 10 mio. kr. før kursreguleringer og associerede selskaber. En forudsætning er, at vi ikke skal betale til flere bankkrak under garantien i forbindelse med bankpakke 1, sagde Hem. Han kunne glæde aktionærerne med at fortælle, at kursudviklingen på Hvetbo-aktien i 2009 har betydet, at sparekassens aktionærer samlet har opnået en kursgevinst på 156 mio. kr. Der blev ingen udlodning til aktionærerne. Det kan ikke lade sig gøre i henhold til bankpakke 1. Beretningen blev godkendt uden afstemning. Der blev godkendt en række vedtægtsændringer. De betyder bl.a., at hver aktionær fremover højst kan afgive 2500 stemmer mod 1250 tidligere. Repræsentantskabet består fortsat af 45 medlemmer. Men i fremtiden skal de 22 vælges af aktionærerne ved brevafstemning, mens de sidste 23 vælges af generalforsamlingen. Aktionærmøder og valgkredse forsvinder. Alle kan stemme på alle. Nyt er også, at bestyrelsen skal bestå af seks medlemmer, hvoraf de fire vælges af repræsentantskabet, mens generalforsamlingen vælger to, heraf skal det ene bestyrelsesmedlem være en person med ekstraordinær indsigt i regnskab. En af aktionærerne, Helge Sølgaard, kaldte det et skridt i den rigtige retning, at der fremover også vælges folk til bestyrelsen direkte på generalforsamlingen i stedet for udelukkende indirekte valg via repræsentantskabet. Han opfordrede til, at der arbejdes for at få direkte valg til alle bestyrelsesposter. En række ændringer som følge af den ny selskabslov blev også vedtaget. Helge Sølgaard havde et forslag om, at generalforsamlingens dirigent ikke må være samme person, eller fra samme selskab, som står for tilrettelæggelsen af generalforsamlingen eller står for føringen af protokol over generalforsamlingen. Men det forslag blev afvist af Christian Hem med den begrundelse, at det vil være forkert at lægge begrænsninger på hvem, der kan vælges som dirigent. Forslaget kom ikke til afstemning. Under eventuelt foreslog Anne Schouw, at den årlige aktionærfest droppes. - Jeg tror, der er rigtig mange, der IKKE deler dit synspunkt, sagde Hem. Da der ikke kan træffes beslutninger under eventuelt henviste han Anne Schouw til at komme med et forslag til næste års generalforsamling.