Økonomiske besparelser = forringet børneliv?

Skolevæsen 13. september 2002 08:00

Den 21. august modtog vi - forældrekredsen - ved Sindal Skole et brev fra skoleledelsen og skolebestyrelsen. Det var meget uhyggelig læsning, der satte én i en tilstand af dyb bekymring. Den politisk bestemte, kommunale besparelse på skoleområdet, der blev vedtaget før sommeren, havde nu fundet sin konkrete udmøntning. De fiktive tal, der på transparenter blev præsenteret af politikerne, havde nu fundet vej til en forarmelse af vore børns skolegang. Skolen har ikke noget valg: Det er skoleledelsens og skolebestyrelsens forbandede pligt at føre de konkrete forringelser ud i livet, når nogle af vores politikere (læs: Venstregruppen) endnu engang drejer på håndtaget. Set fra et politisk synspunkt lykkedes operationen - desværre døde patienten. Det vil føre for vidt at nævne alle de områder i skolehverdagen, der bliver ramt, men som forælder er det dybt foruroligende at konstatere, at ens barn nu - i resten af sit skoleforløb - får færre timer i dansk, billedkunst, projektarbejde, to-lærertimer, medieundervisning og aldrig mere skal deltage i en skolefest med kammerater. Timer til lejrskoler er beskåret. Væsentlige, sociale aktiviteter, der er vigtige i et barneliv, er nu ikke mere end del af vort barns skoleliv. Hovedløse, økonomiske besparelser har fået kød på og fører til konkret læringsmæssig, kulturel og social forarmelse af vor skole. Set i barnehøjde skal man nu ikke mere glæde sig til at møde kammeraterne i sit fineste udklædningstøj til årets højdepunkt: Fastelavnsfesten. Kan vi være det bekendt? I løbet af sommeren modtog kommunen et udligningsbeløb fra staten i egenskab af økonomisk vanskeligt stillet kommune. En del af dette økonomisk vanskelige problemkompleks er vel bl.a. at drive et acceptabelt skolevæsen. Skulle en del af disse midler så - forventeligt - tilbageføres til skolen? Nej, det blev desværre, som en del af os forventede og frygtede: En permanent besparelse og forringelse. En regulering af det kommunale aktivitetsniveau på skoleområdet kunne måske endda accepteres, hvis vi var kendt for at køre på første klasse i Sindal Kommune. Men enhver kan desværre ved selvsyn gå ind på Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk) under forskel i timetal og se Sindal slå en skæmmende bundrekord i antal timer, tildelt 1.-7. klasse. Hvor de øvrige, nordjyske kommuner ligger på et gennemsnit på 171 lektoner ugentligt, bunder Sindal med 163 lektioner, som den suverænt laveste i Nordjylland (Undervisningsministeriets vejledende timetal er 174). Denne undersøgelse er vel at mærke gennemført for skoleåret 2001/2002, d.v.s. inden seneste besparelse. Man kan frygte, hvordan en undersøgelse for indeværende skoleår ser ud. Vi skal i Sindal Kommune vel gerne kunne tilbyde vore børn de samme læringsmæssige muligheder som i resten af landet, men man kan stille sig spørgsmålet: Skal vore børn straffes, fordi deres forældre bor i Sindal Kommune? Svaret må blæse hængende i vinden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...