Lokalpolitik

Økonomisystemet virker

Udvalg,forvaltninger og institutioner holder budgetterne

SÆBY:Intet tyder på, at Sæby Kommunes 2004-regnskab kommer til at byde på negative overraskelser. Der er god styr på økonomien. I forbindelse med en opgørelse over overførsel af ubrugte beløb fra 2004 til indeværende års budget konstaterer borgmester Folmerhansen (V) således med stor tilfredshed, at kommunens økonomisystem med uddelegering af ansvaret for budgetternes overholdelse fungerer efter hensigten. Det blev for nogle år siden ændret derhen, at institutioner fik tildelt rammebeløb sammen med særlige regler for overførsel af underskud eller overskud til året efter. - Vi kan nu konstatere, at både udvalg, forvaltninger og institutioner i udstrakt grad har fulgt budgetterne, sagde borgmesteren, da Sæby Byråd godkendte en række overførsler af ubrugte 2004-budgetbeløb til i år - sammen med enkelte mindre budgetoverskridelser, der skal dækkes ind i år. -Det er glædeligt, at der er tale om relativt beskedne udsving i forhold til budgettet. Især er det tilfredsstillende, at det specielt gælder med hensyn til driftsudgifterne. For anlægssiden spiller det jo ind, at en del ikke færdiggjorte anlægsarbejder medfører udbetalinger i mere end et regnskabsår. Byrådsmedlemmerne hæftede sig, da de sagde god for overførslerne for alle fagudvalgene på samlet ca. 13 mio. kr. - nogenlunde det samme som tidligere år - ved, at børne- og kulturudvalget får ekstra op mod tre mil. kr. at gøre godt med i år. Indenfor dagpleje og institutioner blev driftsudgifterne sidste år således næsten to mio. kr. mindre end budgetteret. For skolevæsenets var der samtidig en besparelse på knap 300.000 kr.