Lokalpolitik

Økonomiudvalg på studietur

Skal se tre nyere rådhuse på Sjælland som inspiration for et nyt i Rebild Kommune.

Hvordan kan et nyt måske kommende rådhus i Rebild Kommune komme til at se ud? Det spørgsmål forsøger de syv medlemmer af økonomiudvalget i øjeblikket at få nogle mulige svar på under en to dage lang studietur til Sjælland. Her skal de se tre nyere rådhusbygninger i henholdsvis Hillerød, Allerød og Roskilde og høre om positive og negative erfaringer fra nøglepersoner de enkelte steder. Politisk er der bred enighed om at få bygget et nyt rådhus for på den måde at få samlet de administrative medarbejdere, der siden kommunalreformen har været placeret rundt på de tre rådhuse i kommunen. Det vil ifølge borgmester Anny Winther (V) skabe bedre arbejdsforhold samt give en rationaliseringsgevinst for Rebild Kommune.