Lokalpolitik

Økonomiudvalget melder ud

Skagboerne får ikke timeout

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg for området ved Remisen i Skagen er nu klar til at ryge ud i offentlighedsfase. Den konservative gruppe bad under behandlingen af sagen om at høringsfristen blev udsat til 2. september for at give borgerne tid til at diskutere byens fremtidige udvikling og profil. Men økonomiudvalget ønsker ikke at imødekomme dette. Derfor fremsættes forslaget på byrådsmødet onsdag med den normale 8 ugers høringsperiode. NATURPARK PÅ KNIVHOLT: Teknisk Forvaltning og bestyrelsen bag den kommunalejede herregård, Knivholt, har lagt sidste hånd på et lokalplanforslag for de 155 hektar, gården råder over. Planen er at sikre, at herregården udvikler sig som et rekreativt centrum - et udflugtsmål for hele Frederikshavn og omegn hele året og omfatter blandt andet en ide om en naturpark. Plan- og Miljøudvalget er klar til at sende forslaget ud i debat, men økonomiudvalget er mere usikkert. - Vi er betænkelige ved det store arealmæssige omfang, siger borgmester Lars Møller. HØJE STAKITTER: Økonomiudvalget lægger nu op til, at byrådet onsdag siger endelig ja til den lokalplan og det kommuneplantillæg, der har været i offentlighedsfase vedrørende Vesterby i Skagen. Der er ganske få ændringer i det oprindelige udspil. Den væsentlige er, at der ikke må etableres stakitter i en højde på 1,80 meter ud mod lokalveje. Der må stadig sættes disse mandshøje stakitter op i naboskel. Og det er SF fortsat imod. BILLIGERE SPILDEVAND: Alt tyder på, at staten ikke gennemfører en ny lov vedrørende en højere statsafgift på spildevand i indeværende år. Det var forudsætningen, da byrådet sagde ja til spildevandstaksterne før jul, men da loven først ventes indført med virkning fra 1. januar næste år, skal takster minimeres. Så statsafgiften i år vil fortsat være på 23 øre pr. kubikmeter. Næste år ryger den så op på de forventede 2,17 kroner pr. kubikmeter. Da der samtidigt er opkrævet for meget i 2007 og 2008 reguleres beløbet ned med yderligere 34 øre pr. kubikmeter. PENGE RETUR: Har man sagt A må man også sige B. Derfor får skolerne i kommunen nu 6 millioner kroner retur. Det var penge som skolerne i forhold til budgettet var nedjusteret med. Men da de strukturelle initiativer, der skulle have sikret at besparelsen kunne gennemføres, ikke er sat i gang, så ryger pengene nu ind skolernes konto igen. Forvaltningen havde indstillet at det skete også for overslagsårene, men det ønsker Økonomiudvalget ikke at tage stilling til endnu. Den sag er skubbet til budgetforhandlingerne senere på året. BØRN GIVER FORRANG: Har man mange børn kan man fremover springe ventelisten over til boliger i afdelingerne Cloosparken, Råholt, Rosenhaven og Lindebo i Frederikshavn samt flere store lejligheder i Sæby. Det har Økonomiudvalget sanktioneret efter ønske fra Frederikshavn Boligforening. Der er tale om en tilladelse, der gælder i foreløbigt fire år. Aftalen offentliggøres på kommunens hjemmeside, så alle er klar over, at de store børnefamilier har forrang til lejligheder med mange værelser. LEJELEDIGHED KOSTER: De mange ledige lejligheder i Grenen Boligforening indebærer nu, at boligselskabets dispositionskonto ikke kan dække tabene. Derfor har økonomiudvalget givet Grenen Boligforening lov til at afdelingernes henlæggelser.