Aalborg

Øl og skolebøger

Undersøgelse fra Dansk Instítut for Gymnasiepædagogik af 1665 gymnasieelevers forbrug af og holdninger til rusmidler viser: at 24 procent af drengene har drukket mere end 21 genstande i ugen inden undersøgelsen. at 29 procent af drengene og 26 procent af pigerne inden for den seneste måned havde oplevet nedsat indlæringsevne en eller flere mandage efter rusmiddelindtagelse i weekenden. at 13 procent af drengene og 8 procent af pigerne inden for den seneste måned havde oplevet tømmermænd om fredagen efter rusmiddelindtagelse torsdag aften. at 23 procent af drengene havde drukket alkohol i skoletiden - udenfor skolens område - indenfor den seneste måned.