Brovst

Øland vil have observatorium

ØLAND:Anden runde af udviklingsværkstederne, der skal danne grundlag for en landdistriktspolitik i Brovst kommune, blev indledt på Øland. Knap 30 deltog i mødet, lidt færre end ved det første møde. Ved opfølgningsmødet er ideen, at deltagerne arbejder videre med handlingsplanerne, som blev påbegyndt på udviklingsværkstedet. Arbejdsiveren og entusiasmen var stadig høj. En stor gruppe arbejdede med skolen som multi/kulturhus, der blandt andet indebar opbygning af en scene, lokalhistorisk arkiv og forskellige former for værksteder. En anden gruppe arbejdede med mulige anvendelser af det såkaldte Sy-Elses hus, der må anses som bevaringsværdigt. Samme gruppe arbejdede desuden videre med mulighederne for at etablere et observatorium. En velkomstfolder blev ligeledes bearbejdet i en gruppe. Erhvervschef Knud Christensen, der har deltaget i samtlige møder, siger, at en af de gode ting ved denne møderække er, at han derved får et godt overblik over de ideer, der er i lokalområderne. - Det er en fordel, når der tænkes på eventuelt fremtidig vejledning til foreninger m.m., siger han. Første del af opfølgningsmødet sluttede med, at der blev registreret kontaktpersoner for hver af arbejdsgrupperne og udpeget deltagere til det kommunale visions-seminar i efteråret. For Ølands vedkommende bliver deltagerne Erik Graversen, Per Løfqvist og Mogens Chr. Viese. I anden del informerede Jørgen Krogh Hessellund fra konsulentfirmaet Upland om fundraising, det vil sige, hvordan der søges økonomisk støtte. Han omtalte forskellige fonde, hvor der er mulighed for at søge støtte.