Mariagerfjord

Ølbestyrelse er på plads

Hans Jacob Bæch fortsætter som formand, mens Kurt Vestergaard er valgt til ny næstformand.

Bestyrelsen i Bie’s Bryghus ApS konstitueret sig. Formand er fortsat Hans Jacob Bæch, mens Kurt Vestergaard er valgt til ny næstformand. Samtidig er Lars Udby udpeget som selskabets direktør. De tre udgør samtidig selskabets forretningsudvalg, som bl.a. har til opgave at sikre det daglige samarbejde med restaurantens forpagter og bryggeren. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Flemming Bie, Claus Glenvad Nielsen, Flemming Christensen og Viggo Axelsen. Sidstnævnte har dog på grund af nye jobmæssige udfordringer valgt at træde ud af bestyrelsen, når projektfasen er afsluttet til juli. I stedet indtræder 1. suppleant Morten Thorsgaard i bestyrelsen. Viggo Axelsen har været næstformand siden selskabets stiftelse.