Bryggerier

Ølsalget går frem - omsætning tilbage

THISTED:Salget af de varer, som Thisted Bryghus selv producerer, går fortsat frem, men omsætningen falder alligevel, hvilket skyldes, at bryghuset sidste år havde mindre aftapning for andre og mindre salg af varer for andre producenter. Det oplyste bestyrelsesformanden, Ole Sørensen, på bryghusets generalforsamling i Thy-Hallen, hvor et regnskab med stort fald i resultatet blev præsenteret. Mens man i forrige regnskabsår havde en omsætning på 20,3 mio. kr. og et resultat på 680.000 kr., kom de tilsvarede tal i det seneste regnskabsår til at ligge på 20,0 mio. kr. og 111.000 kr. Ole Sørensen oplyste, at det især er bryghusets classic-produkter, der går mest frem. For eksempel er ikke mindst lanceringen af Økologisk Classic årsag til, at de økologiske øl-typer nu udgør 14 procent af det samlede ølsalg. Men det går også stadig ualmindelig godt for Porse Guld og Limfjords-Porter. Ifølge Ole Sørensen er den øgede grænsehandel og den illegale handel med øl og vand nogle af årsagerne til manglende balance på driften: - Illegal handel med både øl og vand foregår mere og mere åbenlyst - uden at myndighederne gør noget ved det. Viljen eller evnen til at hjælpe især de små bryggerier med denne ulovlige konkurrenceform synes fortsat at kunne ligge på et meget lille sted, konstaterede Ole Sørensen på generalforsamlingen.