Børnemishandling

Ømtåleligt emne

Det er næsten ikke til at udholde mere at høre om den ulykkelige Serritslev-sag. De daglige afsløringer om de forfærdelige uhyrligheder, der bliver rullet ud i retten i Hjørring, giver mig et dårligt humør.

Så nu læser jeg ikke flere reportager fra denne sag. Når der på tv fortælles om dagens vidneafhøringer fra Hjørring byret, stikker jeg fingrene i ørene. Ubegribeligt hvorfor nogle voksne kan mishandle og vanrøgte børn i så lang tid - lige op ad vores bagdør - uden at nogen har grebet ind. Og næsten værre er, at nogen hårdnakket påstår, at de intet har kendt til de umenneskelige forhold. De myndigheder, der har skullet drage omsorg for disse stakkels børn, har valgt at lukke øjnede. Vores samfund havde desværre ikke råd til at skride ind i god tid og få mishandlingen stoppet og tvangsfjernet børnene. Andet her i samfundet er mere vigtigt end at sørge for, at børn får en god start i livet. Når jeg tænker tilbage til min egen barndom i 50'erne og 60'er, foregik det jo også i mere eller mindre grad ude i lokalsamfundet. Det var mere acceptabelt og lovligt dengang. Et grædende barn turde ikke fortælle om overgreb og ydmygelser til en voksen af frygt for at få en lussing. Også dengang var der forældre, der var komplet uegnede til at sætte børn i verden og give dem en tryg og god barndom. Vi er blevet rigere og mere oplyst. Men nød og elendighed og misrøgt af børn har vi desværre ikke fået bugt med. Uanset om vi vil det eller ej, har vi forældre der ikke er egnet til at drage omsorg for et nyfødt barn - og aldrig nogensinde skulle have haft lov til at sætte børn i verden. Spørgsmålet er så: Hvem skal så bedømme, om et ungt par er egnet som forældre? Og da der er stor uenighed om denne bedømmelse, er der ingen brugbar lovgivning på dette område. Allerhøjest et lille forsigtigt kvæk om, at forældre skal holdes under observation, hvis der er mistanke om deres egnethed. Men også det koster penge, og har lidt meget i kommunernes bestræbelser på at holde deres budgetter. Hvor savner jeg dog en debat om udsatte børn - og lærdom til vordende forældre - og mere Focus på forældre der falder igennem vores efterhånden hullede sikkerhedsnet. Jeg tør næsten ikke nævne ordet tvangssterilisation - af frygt for vrede nordjyske læsere. Det er et alt for ømtåleligt emne.