EMNER

Ønske i milliardklasse

Det kan godt være, at nordjyder (om ikke andet så i deres selvforståelse) går for at være et såre beskedent folkefærd, men umiddelbart kan det godt være svært at få øje på beskedenhed i to af tidens hedeste ønsker her på egnen. Det drejer sig om dels en ny Limfjordsforbindelse, der skal tage lidt af presset af alle de andre, dels et splinternyt sygehus i Aalborg Øst, placeret op ad motorvejen, så udrykningskøretøjer (og andre med høj fart på) kan komme hurtigere til og fra end det som oftest er tilfældet i dag med Aalborg Sygehus Syd på Hobrovej og i endnu højere grad Aalborg Sygehus Nord i Reberbansgade. Projektet - som regeringen har sat 3,2 milliarder kroner af til, og regionsrådet nu har fået to måneder til at bane vejen for - handler om at samle så mange Aalborg Sygehus-funktioner som muligt ét sted. Og det kan ikke blive ved med at være Aalborg Sygehus Syd, for dér kan - ifølge ikke så få lokalbeboere, herunder Aalborg Zoo, samt politikere - ikke bygges mere. Det lidt pudsige ved hele sagen om Aalborg Sygehus er, at alt det, der må have været godt og positivt ved så sent som i 2000-2005 at få bygget en meget stor, meget moderne og arkitektonisk set meget ambitiøs (læs: meget dyr) sygehus-afdeling, Medicinerhuset, pludselig bliver vendt til noget negativt. Alt det, der selvsagt må have fungeret forud for byggeriet af Medicinerhuset - ellers havde det daværende amtsråd vel ikke godkendt projektet? - fungerer nu pludselig ikke helt så godt, og tanken er at gøre det ultramoderne byggeri til en slags kræfthospital. Dermed kan sygehusfunktionerne alligevel ikke siges at blive placeret ét sted. Under alle omstændigheder kan der næppe med rimelighed bygges mere på Aalborg Sygehus Syd-grunden - måske nok især i betragtning af byens kaotiske og meget lidt gennemtænkte trafikplanlægning - og alene derfor virker det oplagt at flytte mest muligt til Aalborg Øst. Og sådan får nordjyderne måske alligevel opfyldt det ene af deres milliardønsker inden for en forholdsvis overskuelig fremtid.