Brønderslev

Ønske om atriumgård

BI har mange ønsker for BI-Centeret

Ønskerne er mange for Brønderslev Idrætsforening. Det sagde formanden, Kim Glad Andersen, på generalforsamlingen. Af fremtidige ønsker nævnte han på generalforsamlingen asfaltering af parkeringspladsen, anlægning af flere træningsbaner til fodbold, dræning af kampbanen (bane 1), overnatningsfaciliteter og selvfølgelig en træningshal til håndbold med mere. Det er også et stort ønske at få lavet en atriumgård ved at overdække gårdspladsen. - Flere af ønskerne har været på foreningens ønskeliste gennem flere år, men endnu er det ikke lykkedes at få opbakning dertil gennem det politiske system. - Vi vil gerne gøre BI-Centeret til Brønderslev-borgernes samlingssted. Her skal være aktivitet fra klokken 10 til klokken 22. - Det skal være sjovt at være på BI-Centeret. Der skal være aktiviteter og et godt miljø, siger han. Der er foretaget en del mindre arbejder. Gennem de seneste par år er der lagt nyt gulv i cafeteria og forhal, og der er lagt nyt gulv og nye lofter samt opsat ny belysning i mødelokalerne. Gennem det seneste år er der investeret i stålmaster til udvendig belysning. der er anskaffet nye grundvandspumper, fladskærms-tv, trådløs router, klæde på billardbord og senest er forhallen blevet renoveret med ny belysning og maling. Kim Glad Andersen sagde, at dette arbejde ikke kan udføres uden stor hjælp af frivillige. - BI-Centeret fremstår i fin stand.