Aalborg

Ønske om bredbånd til alle

Erhvervsråd ønsker hurtig forbindelse til firmaer - og sekundært til borgerne

LØKKEN-VRÅ:Bredbånd til alle. Det går Løkken-Vrå Erhvervsråd ind for. Erhvervsrådet har støttet et initiativ, som vil give alle i Nordjylland mulighed for at få bredbånd. - Der menes ikke ADSL, som mange forbinder med bredbånd, men derimod lyslederkabler, som giver mulighed for helt andre hastigheder, fastslår formand for erhvervsrådet, Tom Hertel. - Det er erhvervsrådets opfattelse, at et sådant tilbud bør findes til primært virksomhederne i Nordjylland, og sekundært til borgerne. - Virksomhederne vil blandt andet få højhastigheds-datakommunikation til kunder og samarbejdspartnere. - De vil desuden få mulighed for at holde video-konferencer i stedet for møder, mulighed for virtuel organisering på tværs af landsdelen, gratis telefoni mellem afdelinger samt en højhastigheds-forbindelse til omverdenen, som blandt andet gør det muligt at se digitale tv- og radiokanaler samt video med en hidtil uset kvalitet. Viden og oplevelser Løkken-Vrå Erhvervsråd er blevet spurgt om dets holdning til "Strategiplan for vækst", som Vendsyssel Udviklingsråd har sendt i høring. Og erhvervsrådet er enig i, at den fremtidige udvikling i Vendsyssel skal ske med udgangspunkt i Væksthusscenariet, som blandt andet fordrer, at der investeres kraftigt i at omstille Vendsyssel til videns- og oplevelses-økonomien. Der lægges ligeledes vægt på et samarbejde med Aalborg Universitet omkring etablering af kompetencecentre også med henblik på udviklingen af turismen i området. - En ny regional venturefond har set dagens lys. Fonden er blevet etableret for de tilbageværende Mål 2-midler - penge, som vi forventer kan komme til nytte hos virksomhederne i Løkken-Vrå Komune, tilføjer Tom Hertel. Han oplyser, at den nye fond har til formål at yde risikovillig kaptal til en række initiativer, som eksempelvis nye bygninger og produktionsudstyr samt markedsanalyser og desk-research. Erhvervsrådet har i øvrigt taget initiativ til at få en dialog om, hvordan erhvervsrådene skal samarbejde i Nordjylland med den kommende nye kommunale struktur.