EMNER

Ønske om flere trænere i SHI

HJØRRING:Flere ledere og trænere, der er forældre til SHIs helt unge medlemmer i aldersgruppen syv-12 år. Det står højt på ønskesedlen, og det vurderes at være en nødvendighed for, at Skibsby Højene Idrætsforening (SHI) kan fortsætte som en succes. Emnet har netop været til debat på den årlige generalforsamling, som 75 mennesker deltog i. Her fremlagde formand Mogens Pahl Christensen sin beretning, og rekruttering og uddannelse af nye trænere og ledere var et af hovedtemaerne. Han henviste i sin beretning til, at der andre steder i landsdelen er problemer med at skaffe nye aktive voksne. I SHI har man indtil nu evnet at skaffe ansvarlige, dygtige og modne ledere og trænere til alle hold, men det er ikke en selvfølge, påpegede formanden. - Vi skal til stadighed være opmærksomme på selv at få rekrutteret og uddannet nye trænere og ledere samt gøre forældre til vore helt unge medlemmer opmærksomme på, at SHI bygger på frivillighed og engagement, og at SHI ikke er en institution, hvor man mod betaling blot kan aflevere sine børn til pasning, sagde Mogens Pahl Christensen. SHI har op mod 800 medlemmer, og formanden glæder sig over flotte resultater, et godt socialt sammenhold og en rigtig god struktur på leder- og trænersiden i ungdomsafdelingerne. Resultatmæssigt får SHI et underskud for 2003 på ca. 30.000 kr. Det ryster dog ikke formanden, idet der er tre årsager til underskuddet. Dels et periodiseringsproblem i fodboldafdelingen med hensyn til medlemstilskud, renovering af cafeteriet og problemer med at skaffe frivillige vagter i cafeteriet. - Sidstnævnte problem skyldes, at en række frivillige efter adskillige år har sagt fra, og det er som om, tilgangen blandt vore yngre medlemmer ikke er tilsvarende stor. Vi må hjælpe hinanden med at skaffe disse vagter, lød det fra Mogens Pahl Christensen. Der var enkelte nyvalg i underudvalgene, men ellers er bestyrelsen den samme efter generalforsamlingen. Årets SHI'er blev hædret på generalforsamlingen - Charlotte Homann har lagt et stort arbejde i håndboldafdelingen som både træner, leder og bestyrelsesmedlem.