Ønske om genoptræning ved NiH

Brønderslev-hallen og idrætshøjskole har vist interesse for genoptræningsfaciliteter - udvalg peger på NiH

Idrætshøjskolens grund vil være ideel placering af både Behandlerhus samt genoptræningsfaciliteter, mener politikerne i Sundhedsudvalget - billedet her er fra skolens bevægelsessal. 
Arkivfoto: Kurt Berring

Idrætshøjskolens grund vil være ideel placering af både Behandlerhus samt genoptræningsfaciliteter, mener politikerne i Sundhedsudvalget - billedet her er fra skolens bevægelsessal. Arkivfoto: Kurt Berring

Både Nordjyllands Idrætshøjskole og Brønderslev-hallen ønsker at huse nye, kommunale genoptræningsfaciliteter. Politikerne i Sundhedsudvalget har i første omgang peget på idrætshøjskolens grund som ideel til byggeri af såvel Behandlerhus som genoptræningsfaciliteter. Formand Peer Thisted understreger, at det afgørende i denne sag er, at Brønderslev får et behandlerhus, så læger og speciallæger trækkes til Brønderslev. Sundhedsudvalgets politikere har nu bedt forvaltningen afdække konsekvenserne og økonomien i et NiH-projekt. En af forudsætningerne for, at behandlerhuset kan placeres ved idrætshøjskolen er nemlig, at grunden til formålet kan købes til en pris, der afspejler markedsprisen for erhvervsjord i Brønderslev by. Oplysningerne skal være klar til præsentation 14. januar, hvor byrådet har temamøde om projektet. Grund til markedspris - Det er vigtigt at understrege, at formålet er at bevare og udbygge lægestanden samlet i Brønderslev Kommune. For mig er det afgørende, at vi i udvalget er enige om, at vi vil have et behandlerhus - og at vi vil have et behandlerhus centralt i Brønderslev by. - Vi ønsker at optage forhandling med NiH, om at placere behandlerhuset på skolens areal, og i den sammenhæng vil vi gerne have, at borgmesterkontoret forhandler købspris for et areal til formålet. Kravet er, at markedsprisen for erhvervsjord skal være gældende, fortæller Peer Thisted. Inden politikerne tager endelig stilling til placering, skal økonomi samt behovet for fremtidig genoptræning kortlægges - disse oplysninger skal også være klar til byrådet midt i januar. Det samme skal en belysning af økonomien for Sund By. - I dag er der booket op med genoptræning på sygehuset og i hallerne i forbindelse med idrætshøjskolen, fortæller Peer Thisted. Alle læger med - Vi ser gerne, at der i sammenhæng med behandlerhuset etableres træningsfaciliteter. Så kan man få henvisning ved lægen og lige rundt om hjørnet komme i gang med træning, tilføjer Peer Thisted. Og det er netop den aktivitet, som Brønderslev-hallen ser som en mulig aktivitet i forbindelse med et kommende halbyggeri. - Men i første omgang har vi altså valgt at pege på en placering ved idrætshøjskolen, siger Peer Thisted. Sundhedsudvalget formand glæder sig over, at samtlige læger i Brønderslev har vist interesse for at indgå i et kommende behandlerhus. Da projektet blev præsenteret første gang, viste kun fire læger interesse for at få adresse i behandlerhuset. Hele kommunen i fokus Peer Thisted tilføjer, at den erhvervsfond, der skal etablere behandlerhus, ikke alene skal have fokus på et Brønderslev-projekt, men skal sikre hele Brønderslev Kommune læger. - Det er ikke kun Brønderslev by, der mangler læger. Vi har samme problemer i Dronninglund og Hjallerup, og lægerne i Klokkerholm, Agersted og Asaa kan ikke sælge deres praksis. Det handler om at få skabt et fagligt miljø, der kan gøre det attraktivt for læger at nedsætte sig i vores kommune. Man kan ikke længere få en familielæge, som mange kender det fra tidligere - sådan ser verden ikke ud mere. Peer Thisted oplyser samtidig, at et behandlerhus i Brønderslev skal stå klart om senest halvandet år. - Vi havde håbet, at byggeriet kunne stå klar i januar 2009, men det er desværre mere realistisk med sommeren 2009.